S efterspørger garantisum til at dække for konkurser.

  1. maj 2017

Aarhus’ største plejeselskab Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Det betyder, at 300 aarhusianere fra i morgen står uden deres faste pleje og 800 uden deres faste rengøringshjælp.

 

”Det er dybt, dybt beklageligt, ikke mindst for de berørte borgere. Heldigvis har vi i Aarhus Kommune et top professionelt og omsorgsfuldt personale, der må dække ind for det konkursramte selskab,” siger Ango Winther, næstformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

Det er ikke første gang, at en privat leverandør af hjemmeplejeservice går konkurs. Faktisk er Hjemmehjælpen A/S’ konkurs den 45. af sin slags inden for de sidste fire år.

 

”Det er et kæmpe problem, når de private leverandører går konkurs. Det betyder nemlig, at kommunen skal tage over med én dags varsel. Det går for det første hårdt ud over kommunens plejepersonale, der bliver belastet af de mange ekstra arbejdsopgaver. For det andet påvirker det selvfølgelig de berørte borgere, der fra den ene dag til den anden skal lære nyt plejepersonale at kende,” siger Ango Winther.

 

Ifølge næstformanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget kan det sommetider give god mening med det frie valg af private leverandører, men han efterspørger samtidigt en løsning på de problematikker, der opstår, når leverandørerne går konkurs.

 

”Står det til mig skal vi fremadrettet have en garantisum til at dække ind, når private leverandører går konkurs. Det kunne eksempelvis gå ud på, at de private leverandører skal lægge et beløb svarende til en måneds drift, når de påtager sig en plejeopgave. På den måde får kommunen dækket eventuelle ekstraudgifter ind,” siger Ango Winther.

 

Ango Winther vil nu bede forvaltningen om en redegørelse for, hvordan man fremadrettet forbereder sig på lignende situationer, hvor plejeselskaber går konkurs.

 

På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus:

Ango Winther, Næstformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget