Solen skinner, smil til verden Daniel

Proklamere. Snyde. Skændsel. Dansk Folkepartis politiske konsulent Daniel Pedersen har de store ord fremme i et indlæg her i avisen (16.6.2018).

Må vi al mindelighed sige, at det måske objektivt set var mere oplagt, om det var os, der havde skrevet det indlæg i stedet for Daniel. Det vil vi dog ikke gøre, men i stedet vælge at glæde os over i fællesskab at gennemføre noget til gavn for borgerne. Lad os forklare:

Cykelstien ved Borum har haft vores bevågenhed i mange år, vel inden der var noget det hed Dansk folkeparti? Den ene af os, Ango Winther, har i fællesskab med tidligere byrådsmedlem Eigil Rahbæk fra Venstre været på flere besøg i Borum og set på forholdene. Og begge har tillige forsøgt at fremme sagen ved flere lejligheder. Den cykelsti har socialdemokratiet nu stillet et konkret forslag om i byrådet, idet vi ønsker at se cykelstien fra Borum sammen med Viborgvej- projektet og dermed også en finansiering. Det vil virkelig glæde os, om det er et forslag, som DF vil støtte og stå sammen med os om. Vi ønsker, at cykelstien etableres og ikke blot bliver et navn i en plan for fremtiden.

Om parkeringspladser til håndværkere er sagen, at vi i teknisk udvalg blev bekendt med, at rådmand Bünyamin Simsek havde taget et initiativ. Han ønskede at gennemføre håndværkerparkering, men da det ikke kunne lade sig gøre med en lokal beslutning, valgte han fornuftigt at henvende sig til Christiansborg om et forsøgsordning.
Da vi blev bekendt med det, tager vi rådmand Simseks henvendelse op i udvalget for Sundhed og Omsorg. Udvalget og rådmanden er positive, og det resulterer i, at rådmand Jette Skive sammen med udvalget retter samme henvendelse til ministeren med ønske om, at parkering for hjemmeplejen kan indgå i dette forsøg. Helt ærligt Daniel, det er vel fair nok, at vi i socialdemokratiet hjælper til med at fremme en god sag.

Solen skinner, det er sommer. Smil til verden og vær glad for, at vi på tværs af partier finder løsninger. Nogle gange er det et parti, som tager initiativet, andre gange et andet parti. Vælg dog at se på det politiske indhold i stedet for at ærgre dig over, at det denne gang var venstre og socialdemokratiet, som var initiativtagere.

Ango Winther, næstf. for teknisk udvalg
Lone Hindø, formand for Sundhed og Omsorg