Minimering brandrisikoen i kommunens ældreboliger

15. august 2017

Risikoen for dødsbrande i danske pleje- og ældreboliger er betydeligt større end hos vores svenske og norske naboer. Det viser en ny undersøgelse fra DTU. Det vil Socialdemokratiet i Aarhus gøre noget ved. Derfor foreslår partiet, at der afsættes midler til at minimere risikoen for brande i aarhusianske pleje- og ældreboliger.

”Vi mener, at det giver rigtig god mening at uddanne kommunens plejepersonale til at blive bedre til at opdage forstadier for mulig brandrisiko. Derudover skal vi sikre, at der selvfølgelig er røgalarmer i alle ældreboliger,” siger Ango Winther, næstformand i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I dag er det kun et lovmæssigt krav, at der er røgalarmer i ældreboliger, som er blevet bygget efter 1982. Det vil sige, at ældreboliger af ældre dato ikke nødvendigvis er blevet mødt af kravet om at have installeret røgdetektorer. Det betyder, at brandrisikoen her er væsentligt højere.

”I 2017 kan vi simpelthen ikke leve med, at der ikke er installeret røgalarmer i samtlige af vores ældreboliger. Det vil Socialdemokratiet sikre med dette forslag. Den seneste tragiske ulykke i Tilst, hvor en kvinde omkom i en brand på et bosted, viser, at der er behov for brandsikring og en styrket indsats. Dermed kan det sagtens tænkes, at vi også skal tænke bosteder ind i ligningen, ” siger Ango Winther.

DTU’s nye undersøgelse viser, at der dør ti gange flere ældre på grund af brand i ældreboliger i Danmark, end der gør i Sverige og Norge. Samtidigt viser undersøgelsen, at selvom der kun er omkring 1,5 procent af den danske befolkning, som bor i pleje- og ældreboliger, så udgør denne beboergruppe 17,5 procent af de omkomne i boligbrande mellem 2007 og 2014.

”Vi skal simpelthen have vendt denne udvikling. Det er ekstremt vigtigt, at vores ældre føler sig trygge, der hvor de bor,” siger Ango Winther.

På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus:

Ango Winther