Af Steen B. Andersen (S), medlem af Teknisk Udvalg og Ango Winther (S), næstformand af Teknisk Udvalg

 

Når vores forbundsfæller på Christiansborg kommer med et stærkt og progressivt udspil til gavn for den kollektive transport i Aarhus, skal vi huske at rose det. Og vi skal huske at være taknemmelige. Vi er glade for, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og de Radikale i Folketinget kan se potentialet i blandt andet letbanen og cyklismen med det nye udspil ”Bedre og billigere offentlig transport”. Et udspil, der øremærker 762 millioner kroner til den kollektive trafik.

 

Her mener vi, at det brede flertal på Christiansborg ser helt rigtigt. Transportsektoren er den helt store synder, når det kommer til forurening og mængder af CO2, der lukkes ud i atmosfæren. Ved at satse på tog, letbaner, busser og cykler får vi en meget grønnere og mere holdbar infrastruktur – og dermed bidrager vi til at løse klodens klimaudfordringer.

 

Ud af de mange millioner kroner, der afsættes til den kollektive trafik, får Aarhus del i en stor andel af dem. 40 millioner kroner sættes der blandt andet af til en såkaldt VVM-undersøgelse af anden etape af letbanen. Etapen består af strækningerne mellem Aarhus Ø og Brabrand og mellem Lisbjerg og Hinnerup. Denne etape er en yderst vigtig del af hele letbanestrukturen i Aarhus, og det er derfor til stor gavn for byen, at vi nu kan gå i gang med forundersøgelserne. Flere letbanestrækninger har også en dominoeffekt på passagerantallet. Simpelthen fordi flere strækninger giver et stærkere forbundet letbanenetværk, hvilket gør det mere attraktivt for passagerene. Med undersøgelsen af anden etape af letbanen skal Aarhus også beslutte, hvordan linjeføringen skal ligge. Her er der to alternative linjeføringer, og det er derfor vigtigt, at borgerne byder ind i den offentlige høring. Det vil vi meget gerne opfordre til.

 

En anden del af det nye udspil for den kollektive transport er den, at der skal sættes en undersøgelse i gang om mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand. En terminal, der kobler letbanen op på regionaltog, fjerntog og busser. Denne løsning har potentiale til at være yderst fordelagtig for Aarhus, da Brabrand Station ville kunne blive endnu et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik i byen. Ligesom Viby Station i dag.

 

Sidst, men ikke mindst, øremærkes der 100 millioner kroner til en ny cykelpulje, der kan fremme cyklismen i landets kommuner – herunder cykelbyen Aarhus. Midlerne går til medfinansiering af kommunale indsatser og etablering af nye supercykelstier. Her er det værd at nævne, at vi i Aarhus netop har igangsæt arbejdet med etableringen af supercykelstier fra Tilst og Lisbjerg ind til midtbyen. Med den nye cykelpulje kunne man sagtens forestille sig, at Aarhus ville kunne etablere endnu en supercykelsti til gavn for aarhusianerne.

 

Det nye trafikudspil vil sikre en grønnere infrastruktur. Og det skal vi alle være glade for.