Bedste samlede resultat i Aarhus Lufthavn i 10 år, og bedste år nogensinde for

feriecharter trafikken.

Det netop afsluttede år repræsenterer, som konsekvens af en samlet fremgang i lufthavnens passagertal på 5,3 %, det bedste resultat i Aarhus Lufthavn gennem de seneste 10 år.

Alle tre hovedforretningsområder, indenrigs ruteflyvning, udenrigs ruteflyvning og feriecharter udviser fremgang, men det er feriecharter der for alvor bidrager til væksten med en fremgang på 20,1 %, udløst af gode resultater for såvel Århus Charter som Star Tour. Med 70.967 charter passagerer bliver 2011 samtidig det bedste år for feriecharter trafikken i lufthavnens historie.

Der er imidlertid også grund til at glæde sig over udviklingen i indenrigsflyvningen, der udviser en fremgang på 2,5 % i et generelt vigende indenrigs marked. Vi forventer således at være den eneste danske lufthavn med fremgang i indenrigstrafikken i 2011 – en tendens vi forventer at kunne fastholde i 2012 – ikke mindst i lyset af DSB`s netop gennemførte reduktioner i trafikprogrammet mellem Aarhus og København.

Der er næppe tvivl om at den positive udvikling vi p.t. er vidne til, i vid udstrækning kan tilskrives de forbedrede adgangsforhold til Aarhus Lufthavn i form af Djursland Motorvejen og Ny Lufthavnsvej. Konsekvensen af disse forbedringer er at lufthavnen billedligt talt er flyttet 25 min. mod syd-vest, hvilket har styrket lufthavnens konkurrence situation markant.

Vi forventer i de kommende år yderligere at udvikle lufthavnen, fra denne ny vundne centrale position på det jyske marked. Dette med afsæt i en netop udarbejdet offensiv strategiplan – der bl.a. indebærer et forstærket samarbejde med lufthavnens ejer kommuner.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til direktør Ole Paaske på tlf. 8775 7002, eller lufthavnens formand, Ango Winther på tlf. 2711 0809.