Indenfor de seneste 14 dage har der i pressen været trykt en del læserbreve, hvor temaet har været et
gammelt kendt: “Aarhus lufthavn ligger forkert!”
Først og fremmest med udgangspunkt i en eksamens opgave hvor eleven har taget det gamle emne
op endnu engang.

Hvorfor er det lige, at den debat ingen ende får!

Bestyrelsen for Aarhus Lufthavn har taget hul på  en ny tidsalder, og har lagt det
gamle årtusind bag os, sammen med heldigvis rigtig mange andre, heriblandt også
mange velplacerede erhvervsfolk.

Bestyrelse og direktion har netop været samlet til en strategikonference hvor vore
ideer til en fremtid er blevet formuleret.

En strategiplan som bunder i, at vi gerne vil arbejde konstruktivt fremadrettet med
en lufthavn i udvikling og ikke afvikling.

Det er mundet ud i følgende:

  1. bestyrelsen er udvidet med 2 erhvervsfolk, og endnu en er på vej.
  2. bedre infrastruktur der betyder, at lufthaven er rykket tættere på dig.
  3. i samarbejde med trafikministeriet at arbejde for forlængelse af motorvejen
    fra Løgten frem til Grenå(trafikministeren har afsat 2 mio. til undersøgelserne)
  4. at fortsætte arbejdet for flere forbindelser til og fra Aarhus Lufthavn
  5. at renovere såvel bygning som bane.
  6. forbedre p-forhold ikke mindst for vore travle forretningskunder.

Når bestyrelsen tager disse skridt er det fordi vi tror på at Aarhus Lufthavn har en fremtid!

Den tro kommer ikke mindst fra det vi oplever dagligt, nemlig en øget interesse for Aarhus Lufthavn
både fra såvel passagerer som selskaber.

Det munder ud i såvel flere passagerer og flere afgange, og flere forbindelser.

Tallene for passagertrafikken for april er lige fremsendt og giver anledning til samme
optimisme.

April viser en samlet fremgang på 56 % i forhold til 2010 og 22,4 i forhold 2009
Den fordeler sig således:

Chartertrafik: 92,4 %  i forhold til 2010 og 41,8 % i forhold til 2009
Udenrigstrafik: 74,3 % i forhold til 2010 og 16,6 i forhold til 2009
Indenrigs: 37,2 % i forhold til 2010 og24,0 % i forhold til 2009
(Når jeg har taget 2009 med skyldes det, at 2010 var præget af en askesky hvor vi lå stille 1 uge)

Vi mener at kunne lede ud af dette, at passagererne og selskaberne har fundet de tiltag der er sket,
ikke mindst den meget forbedrede infrastruktur, interessante og har valgt at benytte Aarhus Lufthavn,
i større grad en tidligere.

Den øgede interesse kan ligeledes læses ud af, at der inden for de seneste måneder er oprettet to nye
forbindelser ud og ind af Aarhus Lufthavn, dels til Helsinki i Finland med direkte forbindelse til Østen,
og forbindelse til Gdansk i Polen.

Endvidere pågår der løbende forhandlinger med henblik på yderligere forbindelser ind og ud
af Aarhus Lufthavn, til endog meget interessante lufthavne.

Er det for meget at forlange, at kræfterne forenes om udvikling af den lufthavn vi har,
og med den forbedrede infrastruktur (som med en motorvej fra Løgten til Grenå vil blive
endnu bedre) er flyttet meget tættere på, og så lægge al snak om flytning af Aarhus Lufthavn
bag os, og sammen være med til at udvikle Aarhus Lufthavn.

Personligt mener jeg ikke en diskussion om en flytning er relevant, Aarhus Lufthavn ligger
ikke længere væk tidsmæssigt end mange andre lufthavne gør i forhold til nærmeste storby,
snarere tværtimod. Og en flytning vil planlægningsmæssigt indeholde umulige udfordringer,
så min appel skal være, støt op om de initiativer der gøres i Aarhus Lufthavn, og som
allerede har vist sin gevinst.

Vi får anerkendelse fra en store dele af erhvervslivet, og ser frem til, at endnu flere ser de
muligheder der foreligger i Aarhus Lufthavn – lufthavnen i midten!