AW tale ved åbning af VAV den 3. december 2010.

 Som optakt til dagen i dag, har jeg bedt lufthavnens direktør forsøge at tidsfæste, hvornår man første gang støder på omtale af Den Vestlige Adgangsvej til Aarhus Lufthavn, som vi i dag er samlet om at tage i brug.

 Jeg har tidligere set henvisninger i pressen til, at det sandsynligvis var i 1987, sammenfaldende med at man åbnede den nye motortrafikvej til Djursland.

 Det er imidlertid lykkedes Ole Paaske at finde frem til denne skrivelse, dateret den 19.3 1985, fra daværende Midtdjurs Kommune, til Havneadministrationen i Tirstrup Lufthavn.

Der henvises i skrivelsen til et møde afholdt mellem lufthavnen og kommunen den 18. februar 1985, i forbindelse med hvilket lufthavnen har udtrykt interesse i at ”få den primære adgang til lufthavnen ændret”.

Jeg vil derfor, med mindre andet kan bevises, betragte denne skrivelse som det første officielle dokument i den proces der i dag kulminerer med åbningen af Den Vestlige Adgangsvej.

Skrivelsen rummer samtidig en del af forklaringen på hvorfor der i den mellemliggende tid er forløbet 25 år.

Dokumentet slutter nemlig med følgende budskab:

”Sagen har været behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 13.3.1985, og det blev efter indstilling fra teknisk udvalg og økonomiudvalget besluttet, at såfremt den primære adgang til lufthavnen skal ændres, så må de dermed forbundne omkostninger afholdes af Århus Amtsråd”

Med andre ord – her starter den klassiske diskussion om ”HVEM SKAL BETALE”?

Går man det yderligere materiale i sagsmappen igennem, vil man se at det har der været omtrent lige så mange bud på, som der er offentlige administrative enheder.

Fakta er at vi skal helt frem til 2007, hvor en fremsynet bestyrelse i Aarhus Lufthavn overbeviser såvel lufthavnens ejere, såvel som andre interessenter om, at der nu er nogen der må tage ansvar for anlæg af dette stykke nødvendig offentlig infrastruktur.

Der findes en fornuftig økonomisk fordelingsnøgle, og arbejdet kan påbegyndes.

Under normale omstændigheder vil man dermed forvente, at den værste hurdle er overstået, men som de fleste af de tilstedeværende vil vide, så blev det blot starten på en ny række udfordringer – herunder fyrværkeridepoter og entreprenør konkurser, for blot at nævne de væsentligste.

Men – har rejsen været lang og fyldt med forhindringer – ja, desto større er glæden når man når frem!

Jeg er sikker på, at alle der er til stede her i dag er klar over at det er en glædens dag. Dette ikke  mindst for Aarhus Lufthavn, og de mange hundredetusinde øst-og midtjyder som Aarhus Lufthavn er sat i verden for at betjene.

Jeg ved at lufthavnsdirektøren i sit indlæg vil komme lidt nærmere ind på de tids-og markedsmæssige konsekvenser af den forbedrede infrastruktur til Djursland, som i dag når sin foreløbige kulmination med åbningen af Den Vestlige Adgangsvej.

Jeg vil derfor begrænse mig til at slå fast, at det fremover bliver endnu nemmer, hurtigere og bekvemt at bruge Aarhus Lufthavn!

Og hvem ved – måske bliver det inden alt for mange år – der behøver ikke gå 25 – men sagen er jo den, at den nuværende bestyrelse som tiltrådte 1. maj, har sendt signaler om, at når nu den vestlige adgangsvej står klar, og det gør den nu, ja så mangler vi forlængelsen af motorvejen fra Løgten Skødstrup til Djursland med tilknytning til Kolind Krydset.

Jeg er meget glad for, at det nye trafikforlig har afsat 2 mio. til undersøgelse af det betimelige i udvidelsen af motortrafikvejen til en motorvej.

Jeg er sikker på, at såvel direktion som bestyrelse og andre interessenter i det projekt gerne vil bidrage til synliggørelse af, at det vil være en rigtig god ide.

Så vil det blive endnu mere Nemt – Hurtigt og bekvemt at bruge Aarhus Lufthavn.

Men lad os i dag glædes over, at vi i dag har åbnet den vestlige adgangsvej.

Jeg vil gerne afslutningsvist gerne takke de mange, der gennem de mange år, hver på sin måde har ydet et bidrag til at vi kan stå her i dag. Som man sikkert vil forstå, så er listen meget lang, så jeg vil derfor begrænse mig til at rette en specifik tak til Syddjurs Kommune, der har udført et stort og vanskeligt stykke arbejde i den fælles sags tjeneste.

Tak for ordet.