Aarhus, den 25. september 2010
v/Ango Winther, Næstformand for Aarhus Vand A/S

Når man bevæger sig lidt ud over landets grænser, oplever vi ofte, at det vand vi drikker, børster tænder i eller laver mad af, ikke er, som vi kender det i Aarhus, drikkevand hentet op fra undergrunden. Enten opfordres man til at købe vand i buttikker, eller også er det vand man bruger behandlet såvel været gennem en mekanisk resning som kemisk rensning.

Det er unigt at man kan hente rent vand direkte op fra vore vanddepoter.

Det skal vi gerne kunne fortsætte med. Derfor er det vigtigt vi handler fornuftigt, og behandler vort drikkevand fornuftigt.

Aarhus Kommunes spildevandsplan for 2010-2012 indeholder blandt andet en plan for kloakering af kolonihaverne. Ærgeligt, at det kolonihaveforbundet endnu ikke har forstået vigtigheden heraf. Glædeligt at de stortset er de eneste.

Det arbejdes med flere elementer der skal sikre fortsat rent drikkevand. Aarhus Vand A/S indsats på dette område er bl.a. 2 strenget kloaksystem, hvor overfladevand(regnvand) føres frem til store underjordiske depoter, hvorfra de doseres over i kloaksystemet i en mængde der sikre mod overløb.

En idé kunne være, for at sikre mod risikoen for, at der kan ske forurening af vort drikdekvand, at man i stedet for at tillade kloakbiler koble sig på drikkevandsledningen via specielle blå brandhaner, kunne anlægge pumpestationer ved de efterhånden flere regnvandbassiner.

Det vil fjerne en usikkerhed for, om der kan ske en forurening af drikkevandet fra kloakbiller.

Det er vel egentlig også flot, at vi bruger rent drikkevand til at løse op for tilstoppede kloakledninger.