Torsdag den 27. maj blev jeg valgt som formand for Aarhus Lufthavn A/S.
Et arbejde jeg glæder mig meget til.

På det konstituerende bestyrelsesmøde viste der sig en stor enighed om, at
Aarhus Lufthavn den kommende periode skal udvikles ud fra det vi er gode
til.

På samme tid i Kolding var der generalforsamling i DANVA (sammenslutning af
vandværker i Danmark).

Her blev jeg valgt ind i den nye bestyrelse, et arbejde er ligger i klar forlængelse af mit
næstformandsskab i Århus Vand A/S.

To nye politiske poster der afgjort vil få stor betydning for mit fremtidige politiske
arbejde.

Jeg glæder mig meget til at komme igang.