Til Rådmand Laura Hay

Laura jeg skriver til dig, fordi jeg er bekendt med, at store dele af området med handicaphjælpere er løbet ind i stor problemer.

Som du sikkert ved, trådte en ny lov i kraft den 1.1.09 om Brugerstyret Personlig Assistance (BPA). Loven giver handicappede mulighed for, at overlade arbejdsgiveransvaret til en brugerstyret organisation, en nærtstående eller et privat firma. Der er afsat en pulje på 126 mio. kr. af satspuljemidlerne til at forbedre løn og arbejdsvilkår for BPA.

En del handicappede i Århus har valgt denne løsning.

Problemet er, at det forlyder, at udmøntningen af satspuljemidlerne i Århus endnu ikker er udmøntet, hvilket betyder, at de firmaer der opererer indenfor dette område ikke har dækning for den løn de giver handicaphjælperne, og derfor nu varsler lønnedgang for handicaphjælperne. Det forlyder, at handicaphjælperne ikke har til hensigt at sige ja til lønnedgang, og derfor afskediges.

Situationen er fastlåst, og kan kun løses, såfremt Århus kommune udmønter egen andel af satspuljen på 126 mio. kr. Idet ingen virksomheder – hverken de brugerstyrede eller de private – vil være i stand til at leve op til aftaler (og lovgivning) – hvis bevillingerne ikke tilrettes.

Der skal ikke megen fantasi til at se hvilken situation vi sætter de handecappede i, hvis ikke dette problem løses.

Jeg vil anmode om, at du vil få sat turbo på dette.

Med venlig hilsen

Ango Winther

Medlem af Århus Byråd for Socialdemokraterne