9 mio. til projekt Madlavning tilbage til lokalcentrene.

Skrevet af: Ango Winther @ 25. september - 2014
Filed under: Politik,Ældrepoltik

Madlavning til bage på Lokalcentrene

Et emne som blev diskuteret ret højlydt på et valgmøde i Harlev forud for byrådsvalget var maden på lokalcentrene.

En af grundene til at det blev højlydt var den kendsgerning, at de helt friske oplysninger jeg havde fået fra forvaltningen
samme dag som mødet var, viste sig ikke at være rigtige.

Jeg er personligt meget glad for, at vi i det netop indgåede budgetforlig har afsat 9. mill til at sikre at madlavningen igen sker på de enkelte lokalcentre.

Det er ikke mindst de mødedeltagere på det omtalte valgmøde, der fik mig til at kæmpe en kamp for at få madlavningen tilbage,
så duften af maden når den bliver tilberedt også vender tilbage.

Tak for hjælpen til deltagerne i valgmødet i Harlev.

Ango Winther
Næstformand i udvalget for Sundhed og Omsorg.

25-09-2014

Hastighedsbegrænsning ved vejarbejder.

Skrevet af: Ango Winther @ 10. september - 2014
Filed under: Trafikpolitik

Ingen tvivl om, at selvfølgelig skal hastigheden sættes ned når vejarbejdere er igang.

Men respekten ville være større efter min mening, hvis hastigheden var forskellig afhængig af om det blev arbejdet eller ej.

Tag f.eks. Søften motorvejen, hvor der pt. er nedsat hastighed på 80, uanset om der arbejdes på stedet eller ej.

Respekten vil være større, hvis hastigheden blev sat lidt højere når arbejderne gik hjem.

Der sker andre steder i verden, og det vil være dejligt at se, også i vores lille Danmark.

Ango Winther – den 10. september 2014

Hvordan bakker vi op om AAR?

Skrevet af: Ango Winther @ 31. marts - 2014
Filed under: Aarhus Lufthavn,Århus By,Politik

Flere har stillet ovennævnte spørgsmål, senest Pelle Harris Krog, på min FB side.

Jeg er med på, at det er hellerikke noget let spørgsmål at svare på. Alligevel vil jeg forsøge. En del af problematikken er jo den kendsgerning, at vi siden 1946 har snakket anden placering af lufthavnen, og at resultatet af de negative udfald på den problematik hver gang den har været oppe, ikke er fulgt op ad opbakning til Aarhus Lufthavn, men at spørgsmålet blot er stedt i dvale. Tiden blev som jeg ser det forpasset i 1981 – da resultatet blev et nej, ikke mindst med baggrund i Aarhus Amts udfald med et nej fra daværende Amtsborgmester Svane Hansen. Nu er det altid let at være bagklog. Men det rigtige dengang ville have været en bslutning om hvordan man så ville udvikle AAR. Det gjorde man ikke, men lod blot sagen ligge. Hvad er så sket i mellemtiden. Ja BLL har udbygget kraftigt, og tiltrukket alle de store internationale selskaber. AAL har på samme måde udbygget, og sidste år indviet en ny terminal til 170 mio. Hvad har AAR gjort, hvad har deres ejere gjort – intet, jo de hev 20 mio ud af aktiekapitalen i 2001, da AAR blev et aktieselskab. Ellers har lufthavnen levet sit eget liv, og levet med, at debatten om flytning ikke ville dø.

At den debat er fortsat siden 1981 og uden at ejerkommunerne har signaleret noget andet, er vores store problem.

Som nævnt har BLL og AAL udbygget kraftigt og vist vejen. Jeg blev formand for AAR i 2010, startede med at tage 3 erhversfolk med ind i bestyrelsen, det har været en god øvelse.

Vi startede med at udarbejde en strategi 2016 – og den rejste vi rundt i ejerkommunerne med for at få deres opbaktning.

Konklutionen blev, at der skulle udarbejdes en rapport om hvorvidt AAR er en rentabel forretning, og i givet fald hvordan vi kunne gøre den til det.

Den rapport foreligger, og fortæller at AAR sagtens kan blive en gunstig forretning. En af betingelserne er at ejerkommunerne bakker op og viser aktivt at de vil AAR.

Det er iøvrigt også en betingelse fra en investor som vil bygge en terminal 2.

Jeg har i de 4 år jeg snart har været formand for AAR i mine snakke med potentielle selvskaber, ofte hørt spørgsmålet: “Kan vi være sikker på i bliver liggende?” – underforstået at hvis ikke vi kan det vil vi ikke investere.

Så det er en måde at bakke op om AAR på.

Jeg mener det er den eneste vej at gå – vi får aldrig en ny lufthaven i Østjylland – men kan risikere at miste den vi har.

Vi vil aldrig kunne opnå miljøgodkendelse til en ny lufthavn, vi vil aldrig få en tilladelse til at bygge en ny!

Og hvis vi nu lejede med tanken om at det fik vi, hvem ville så investtere?

Og ville de store selskaber komme?

Mit svar er at det vil være lettere at få dem til AAR som den ligger blot vi en gang for alle siger – vi ligger hvor vi ligger.

De store interessante selvskaber har i mellemtiden 1981- til dd. udbygget i såvel AAR og BLL og investeret adskille kroner i hangarer mm. de to steder.  At forestille sig at de vil opgive disse plaseringer for at slå sig ned i en ny ved AAR har jeg ikke fantasi til.

Vil der være økonomi i en ny lufthaven ved AAR – næppe.

Vi bor små 5 mio. mennesker i Jylland – det giver ikke flyøkonomi til at bygge og drive en lufthavn til en pris af cika 3 mia.

Og den tese kræver så at såvel BLL som AAL lukker….

Kø på motorveje ved udheld!

Skrevet af: Ango Winther @ 12. oktober - 2013
Filed under: Politik,Pressemeddelelser,Trafikpolitik

Debatindlæg

Det undrer mig, at hver gang der sker et uheld på motorveje, ja så fanges mange trafikanter i en kø så lang, og i nogle tilfælde i flere timer.

Kunne man ikke kikke på en mulighed hvor man, når der er spærret af ved en motorvejsnedkørsel, at hjælpe de der er fanget på motorvejen tilbage til nærmeste afkørsel.

Det kunne ske ved politiets mellemkomst, eller politihjemmeværnet, eller at politiet udpeger nogle enkelte der sidder fast i køen, udstyrer dem med en trafiksikker vest, dirigerer trafikken væk fra det ”indespærrende” område.

Flere steder på motorvejsstrækninger er der mulighed for at åbne op til den anden køreretning, her ville der også være mulighed for at hjælpe ”fastkørte” over i den rigtige køreretning og ud af det ”indespærrede område”

Motorvej ved Mundelstrup og Sabro

Skrevet af: Ango Winther @ 15. juli - 2013
Filed under: Århus By,Byudvikling,Politik

Aarhus Stiftstidene har den seneste uge brugt en del spalteplads for og imod en sydligere lægning af Viborgmotorvejen.
Endda i en leder bliver byrådet beskyldt for at gå mere efter popularitet end saglighed.

Tillad mig at skitsere sagens stilling.
Det er korrekt, at vi som høringssvar til et tidligere forslag, hvor motorvejen var placeret tæt på Mundelstrup, anbefalede Vejdirektoratet at få vurderet en sydligere tilslutning til den nord/sydgående motorvej i et fuldt udbygget kløverblad syd for den nuværende tilslutning af Viborgvej.

Denne anbefaling har Vejdirektoratet taget til følge, og ladet en sådan mulig sydliglægning vurdere.

Byrådet har fået forslag til en ny behandling, og korrekt er det, at vores høringssvar skal være inde inden den 15. august.

Det kan undre at en leder bruger plads til at foretage en konklusion som end ikke byrådet har foretaget endnu.

Sagen er den, at jeg på mit parties vegne har sendt sagen til behandling i Teknisk udvalg. Det vil ske på vores første møde i august.

Her vil vi også tage os tid til endnu en besigtigelse af nærområdet, selvom det er sket tidligere, både samlet og individuelt.

Herefter er vi først klar til at fremsende vores anbefaling af motorvejen til Viborg ved Mundelstrup og Sabro.

Jeg er sikker på, at Teknisk udvalg vil være i stand til at vurdere betydningen for placeringen ud fra natur, dyr og beboere.

Men det sker først på mødet i august, alt andet er tankespind i en agurketid,

God sommer til alle.

Ango Winther(S)

Næstformand for Teknisk udvalg.

Busbaner

Skrevet af: Ango Winther @ 10. juni - 2013
Filed under: Byudvikling,Politik,Trafikpolitik

Vi har idag indviet busbanerne på Randersvej. Kl 13.30 blev den røde snor klippet af rådmand Bünyamin Simzek. Hermed er første etape af det er senere skal danne grundlag for letbanen taget i brug.

Nu findes der busbaner fra Nørreport frem til Nydamsvej, hvilket betyder lettere fremkommelighed for den kollektive trafik.

Snart går arbejdet igang med at anlægge spor og stoppesteder for den kommende letbane.

Glæder mig meget til, at det tages i brug – skal vi sige 8. november 2016 så er det på 45 års dagen for sporvognenens nedlæggelse.

Spændende at følge det videre arbejde.

Ango – 10. juni 2013

Ønsker at sikre drikkevand i Trige.

Skrevet af: Ango Winther @ 18. marts - 2013
Filed under: Aarhus Vand A/S,Politik

S kræver handling af rådmand Bünyamin Simsek

De to socialdemokrater Steen B. Andersen og Ango Winther kræver at rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, tager hensyn til drikkevandet og benytter sig af sanktionsmuligheder over for erhverv i særligt sårbare drikkevandsområder

Miljø og Teknik i Aarhus Kommune har givet en miljøgodkendelse til genbrugsvirksomheden HCS A/S til at opføre et nyt anlæg. Steen B. Andersen og Ango Winther frygter, at det farlige genbrugsaffald kan skade drikkevandet, da virksomheden ligger i et særlig sårbart drikkevandsområde.

De to socialdemokrater kræver handling fra Teknik og Miljørådmandens side. De foreslår at rådmanden f.eks. benytter sig af muligheden for at igangsætte en Vurdering af Virkninger på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse eller en vurdering af sagen fra miljøklagenævnet.

”Vi bliver nødt til at sikre en effektiv beskyttelse af grundvandet for de kommende generations skyld. Derfor, vi vil sikre os, at en simpel udvidelse af en produktionsvirksomhed ikke går hen og får fatale konsekvenser for kommunens drikkevand,” siger Steen B. Andersen.

De to socialdemokraterne undrer sig meget over rådmandens ageren i sagen. Bünyamin Simsek udtaler til Århus Stiftstidende den 15. marts: ”Vi er ikke et gummistempel og der er naturligvis foretaget en reel sagsbehandling, men vurderingen er, at man ikke kan nægte en godkendelse.”

Steen B. Andersen undrer sig meget over denne udtalelse:

”Vi har lige konsekvensrettet en anden indstilling om beskyttelse af drikkevand i særligt sårbare drikkevandsområder. Den rettelse handler om at ikke kun landbrug, men også erhverv kan pålægges særlige restriktioner for at hindre en forurening af grundvandet. Erhverv er altså også underlagt særlige regler, når man skal agere i et område med særligt sårbare drikkevand. Så hvorfor ikke pålægge HCS A/S dette beskyttelseskrav?”

Ango Winther, der også er bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand, udtaler:

”Vi har netop indviet et hypermoderne vandindvindingsanlæg til adskillige millioner. Den investering og drikkevandet til 60.000 aarhusianerere er i fare, hvis ikke vi sikrer os mod forurening. Det er også i strid med et byrådsflertals ønske om en beskyttende indsat på grundvandsområdet. En indsats der er investeret millioner i og som der i fremtiden skal investeres mange flere millioner i.”

Yderligere information:

Ango Winther: 27 11 08 09

“Pirattaxaer”

Skrevet af: Ango Winther @ 9. marts - 2013
Filed under: Århus By,Politik

“Pirat taxa-er i Aarhus”

I denne uge er der i et samarbejde mellem Taxa, Dantaxa, 3F og Aarhus Kommunes Taxanævn igangsat en kampagne der gerne skal åbne øjnene for, hvor farligt det kan være at benytte “PiratTaxa”

Desværre har der været tilfælde med voldelige overfald, voldtægt, bedrageri, derfor er det vigtigt for os at advare imod brug af “Pirat Taxaer”

Jeg hører ofte bemærkningen, jamen er det ikke fordi vi har for få taxaer i Aarhus?

Jeg tror ikke det er forklaringen, vi har i Taxanævnet oplevet at 19 bevilliger til taxa erhvervet er afleveret inden for nogle få måneder. Jeg har bedt om at få undersøgt hvorfor. Er det grundet dårlig økonomi i erhvervet(for lidt at køre med) eller andre grunde.

Når det er interessant er det fordi vi også hører, at der er en dårlig økonomi i at være vognmand, og at det ikke kan betale sig at være vognmand og have chauffører ansat.

Hvis vi kan fjerne Pirattaxaerne fra gaden ved at sikre flere vogne er der flere muligheder.

De to selskaber sørger for, at der gennem en vagtlægning sikres det fornødne antal vogne er til rådighed fredag og lørdag nat, og at vognmændene ser positivt på opgaven og løser den, og lever op til at være i et serviceerhverv, hvor man deltager i arbejdet når arbejdet er der.

De vognmænd der har en bevilling tager ansvar, og sørger for at deres vogn er på gaden når der er behov, fredag lørdag nat.

At fremtidige bevillinger, og fornyelse af bevillinger sker med krav om, at vogne skal være på gaden når der er behov, evt. med en regel om, at de skal være på gaden fredag og lørdag nat.

Hvis ikke det lykkes må vi overveje at frigive de bevillinger til nye vognmænd, og håbe på, at de vil være med til at ødelægge “Pirattaxa” branchen, og deltage i arbejdet når der er behov.

Med venlig hilsen

Ango Winther
Næstformand for Taxanævnet i Aarhus.

Tlf 2711 0809

Fair behandling – vil være herligt!

Skrevet af: Ango Winther @ 23. december - 2012
Filed under: Aarhus Lufthavn,Politik

I den senere tid har der igen været skribenter på banen, hvis formål ene og alene er, at nedgøre Aarhus Lufthavn. Hvad deres formål er kan være svær at grade.

Tillad mig at imødegå nogle af de ting der har været fremme.

Påstand no. 1.

“Nu skal de 5 ejerkommuner stoppe med at smide penge i Aarhus Lufthavn.”

Tillad mig lige at forklare. I 2000 blev den nuværende ejerform af lufthaven vedtaget. I den forbindelse hev kommunerne 22 millioner ud af aktiekapitalen i lufthavnen.

I forbindelse med anlæg af Ny Lufthavnsvej betalte de 5 ejerkommuner en del af udgiften, rester af Lufthavnen.

I forbindelse med Cimber-Sterling´s forlis, kom Lufthavnen desvære i en situation, at økonomien blev udsat for en stor udfordring. Derfor har de 5 ejerkommuner indbetalt 10 millioner til Lufthavnens aktiekapital. Det er første gang kommunerne har “smidt” penge i lufthavnen, efter at de i 2000 hev 22 millioner ud.

Påstand no. 2
“Lufthavnen ledes af en bestyrelse at kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

Nej det gør den ikke. I 2010 blev bestyrelsen suppleret af 3 fremtrædende erhvervsfolk fra Østjylland

Påstand no. 3.
“Lufthavnen har en elendig økonomi.”
Nej det har den ikke, den gav faktisk overskud i 2010 og 2011 og hvis ikke Cimber´s forlis kom i vejen, var der også overskud i 2012.

Påstand no. 4.
“Færre afgange fra Aarhus Lufthavn”

I 2013 kan vi se frem til et Charter program der er det største nogensinde, og en af de første dage i januar kommer der en meddelelse fra SAS at de opgraderer ruten Aarhus København.

I 2013 vender Aarhus Charter tilbage til Aarhus Lufthavn, og Spies Rejser og Bravo Tour er helt nye i Aarhus.

Påstand no. 5.
“Det er dyrt at parkere i Aarhus Lufthavn.”

Desværre er vi nødsaget til at opkræve P-afgift, primært fordi vi ikke har Militæret til at stå for luftrumsbetjening, og renhold(snerydning) og vedligehold af banen, som de har i Aalborg og Karup(En værdi til ca. 15. millioner).

Men vi har i 2013 indført en rabatordning sammen med charterselskaberne, at vi tilbyder parkering til charterrejsende for 160 kr. uanset om det er 1 eller 2 uger, hvis du bestiller parkering sammen med din rejse.

Påstand no. 6.
“Lufthavnen bør flyttes tættere på Aarhus:”

Hvor i verden finder man en lufthavn der ligger i 35 min. afstand til byens centrum.
Det er få der ligger tættere på. Med bedre vej adgang med Ny Lufthavnsvej, er vejforholdene forbedret, og på ønskelisten er at motorvejen bliver forlænget.

Placeringen er i dag af langt mindre betydning end tidligere, idag betyder det noget at der er varer på hylderne, og det arbejdes der konstruktivt på dagligt.

Men i det spil er det ødelæggende med de indlæg, og den diskussion der handler om, at lufthavnen bør flyttes.
Derfor vil det være befriende, at den snak kunne forstumme, og at bestyrelsen kan arbejde videre med at få flere varer på hylderne, og i samarbejde med eksterne at tilbyde endnu bedre betjening for det østjyske område, ikke mindst erhvervslivet.

Et selskab står klar til en større million investering(Terminal 2), men venter på en sikkerhed for, at lufthavnen også ligger hvor den ligger i flere år fremover.

Derfor er det så ødelæggende for lufthavnens fremtid, at debatten foregår på en unfair måde, med usande påstande, så en bøn er: “Fair behandling af Aarhus Lufthavn.”

Aarhus Lufthavn

Skrevet af: Ango Winther @ 5. februar - 2012
Filed under: Aarhus Lufthavn,Politik,Trafikpolitik

Aarhus Lufthavn
v/formand Ango Winther

Endnu engang har man fornøjelsen til morgenbordet her en dejlig søndag, at læse
et indlæg, om Aarhus Lufthavn, denne gang af Bjørn Wenzel Christensen. Vi får i
læserbrevet en udmærket redegørelse for lufthavnens historie. Samtidig en
bemærkning om, at jeg som lufthavnens formand arbejder med “næb og
klør” for at forbedre adgangsforholdene til lufthavnen. Ja det gør jeg,
det er det jeg er valgt til som lufthavnens formand. Og BWC jeg er ikke alene.
Vi er i dag en udvidet bestyrelse med kompetente folk også fra erhvervslivet
(læs 3), der kæmper for at modbevise den historie, enkelte stadig fører til
torvs, at Aarhus Lufthavn ikke har sin berettigelse. Vi kan i den forbindelse
med tilfredshed konstatere, at vi har vendt udviklingen, og at regnskabsåret
2010 beviser, at der er grund til optimisme. Regnskabet for 2011 peger i samme
retning.

Hvad skyldes denne kendsgerning.? Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at årsagen er
de forbedrede adgangsforhold til lufthavnen, idet vi med anlæggelsen af Ny
Lufthavnsvej fra Kolind krydset frem til lufthavnen, og med etablering af
motorvejen fra E45, frem til Løgten har afkortet adgangsvejen fra Aarhus til
lufthavnen. Det har mange fundet ud af, ikke mindst flypassagerer, men også
luftfartsselskaber. Fra den 27 marts. tager vi således fat på en fartplan der
tilbyder det største antal rejser ud af Aarhus lufthavn nogensinde. Det er
gevinsten ved, at også luftfartsselskaber og rejsearrangører har fundet ud af,
at med de meget forbedre adgangsforhold, så er Aarhus lufthavn et godt valg med
dens placering som “Lufthavnen i midten.”

Vi står overfor et valg, skal vi blive ved med at bruge kræfter på diskussionen
om hvor lufthavnen burde ligge, eller skal vi bruge kræfter på at forbedre
adgangsforholdene yderligere, i form af en opgradering af vejen fra Løgten til
Grenå fra motortrafikvej til motorvej. For mig, bestyrelsen, og den daglige
ledelse er der ingen tvivl om svaret på dette spørgsmål. Hvor i verden findes
der i øvrigt en lufthavn med en køreafstand fra storbyens centrum, frem til
lufthavnen på 30 min? – en kendsgerning der er gældende i dag, og som
forhåbentligt forbedres yderligere som konsekvens af vores indsats.

Vi glæder os over, at vi har en fremgang der matcher de øvrige danske
lufthavne, og at vi har vendt udviklingen. Vi vil gøre hvad vi kan for at
fortsætte denne positive udvikling, selv med urimelige konkurrencevilkår fra
bl.a. Aalborg Lufthavn, der med sin placering på et militært anlæg, opnår en
årlig økonomisk gevinst/besparelse på mellem 16-20 mil. kr., hvilket bl.a.
betyder at de kan tilbyde gratis (skatteborger finansieret) parkering.

Din sidste bemærkning om, at med etablering af en Kattegatbro om 6 – 7 år, vil
en motorvej frem til Ny Lufthavnsvej være en ny Aarhus historie, er jeg heller
ikke enig i. Jeg går ud fra, at Kattegatbroen ikke bliver ensrettet, men at
borgere fra Sjælland dermed også vil få en lettere adgang til Aarhus Lufthavn,
således at den kendsgerning at mange sjællændere allerede i dag benytter Aarhus
Lufthavn vil blive yderligere forstærket.