Flere har spurgt mig: “Hvad er det I har gang i på Viby Torv.
Det handler om at udskifte træer i midterøen, sætte bænk op plante æbletræer så blomster lave sti og så græs,
alt i alt en forskønnelse af området.
Og det er i grunden ikke så galt!
viby torv