Madlavning til bage på Lokalcentrene

Et emne som blev diskuteret ret højlydt på et valgmøde i Harlev forud for byrådsvalget var maden på lokalcentrene.

En af grundene til at det blev højlydt var den kendsgerning, at de helt friske oplysninger jeg havde fået fra forvaltningen
samme dag som mødet var, viste sig ikke at være rigtige.

Jeg er personligt meget glad for, at vi i det netop indgåede budgetforlig har afsat 9. mill til at sikre at madlavningen igen sker på de enkelte lokalcentre.

Det er ikke mindst de mødedeltagere på det omtalte valgmøde, der fik mig til at kæmpe en kamp for at få madlavningen tilbage,
så duften af maden når den bliver tilberedt også vender tilbage.

Tak for hjælpen til deltagerne i valgmødet i Harlev.

Ango Winther
Næstformand i udvalget for Sundhed og Omsorg.

25-09-2014