Aarhus Stiftstidene har den seneste uge brugt en del spalteplads for og imod en sydligere lægning af Viborgmotorvejen.
Endda i en leder bliver byrådet beskyldt for at gå mere efter popularitet end saglighed.

Tillad mig at skitsere sagens stilling.
Det er korrekt, at vi som høringssvar til et tidligere forslag, hvor motorvejen var placeret tæt på Mundelstrup, anbefalede Vejdirektoratet at få vurderet en sydligere tilslutning til den nord/sydgående motorvej i et fuldt udbygget kløverblad syd for den nuværende tilslutning af Viborgvej.

Denne anbefaling har Vejdirektoratet taget til følge, og ladet en sådan mulig sydliglægning vurdere.

Byrådet har fået forslag til en ny behandling, og korrekt er det, at vores høringssvar skal være inde inden den 15. august.

Det kan undre at en leder bruger plads til at foretage en konklusion som end ikke byrådet har foretaget endnu.

Sagen er den, at jeg på mit parties vegne har sendt sagen til behandling i Teknisk udvalg. Det vil ske på vores første møde i august.

Her vil vi også tage os tid til endnu en besigtigelse af nærområdet, selvom det er sket tidligere, både samlet og individuelt.

Herefter er vi først klar til at fremsende vores anbefaling af motorvejen til Viborg ved Mundelstrup og Sabro.

Jeg er sikker på, at Teknisk udvalg vil være i stand til at vurdere betydningen for placeringen ud fra natur, dyr og beboere.

Men det sker først på mødet i august, alt andet er tankespind i en agurketid,

God sommer til alle.

Ango Winther(S)

Næstformand for Teknisk udvalg.