“Pirat taxa-er i Aarhus”

I denne uge er der i et samarbejde mellem Taxa, Dantaxa, 3F og Aarhus Kommunes Taxanævn igangsat en kampagne der gerne skal åbne øjnene for, hvor farligt det kan være at benytte “PiratTaxa”

Desværre har der været tilfælde med voldelige overfald, voldtægt, bedrageri, derfor er det vigtigt for os at advare imod brug af “Pirat Taxaer”

Jeg hører ofte bemærkningen, jamen er det ikke fordi vi har for få taxaer i Aarhus?

Jeg tror ikke det er forklaringen, vi har i Taxanævnet oplevet at 19 bevilliger til taxa erhvervet er afleveret inden for nogle få måneder. Jeg har bedt om at få undersøgt hvorfor. Er det grundet dårlig økonomi i erhvervet(for lidt at køre med) eller andre grunde.

Når det er interessant er det fordi vi også hører, at der er en dårlig økonomi i at være vognmand, og at det ikke kan betale sig at være vognmand og have chauffører ansat.

Hvis vi kan fjerne Pirattaxaerne fra gaden ved at sikre flere vogne er der flere muligheder.

De to selskaber sørger for, at der gennem en vagtlægning sikres det fornødne antal vogne er til rådighed fredag og lørdag nat, og at vognmændene ser positivt på opgaven og løser den, og lever op til at være i et serviceerhverv, hvor man deltager i arbejdet når arbejdet er der.

De vognmænd der har en bevilling tager ansvar, og sørger for at deres vogn er på gaden når der er behov, fredag lørdag nat.

At fremtidige bevillinger, og fornyelse af bevillinger sker med krav om, at vogne skal være på gaden når der er behov, evt. med en regel om, at de skal være på gaden fredag og lørdag nat.

Hvis ikke det lykkes må vi overveje at frigive de bevillinger til nye vognmænd, og håbe på, at de vil være med til at ødelægge “Pirattaxa” branchen, og deltage i arbejdet når der er behov.

Med venlig hilsen

Ango Winther
Næstformand for Taxanævnet i Aarhus.

Tlf 2711 0809