S kræver handling af rådmand Bünyamin Simsek

De to socialdemokrater Steen B. Andersen og Ango Winther kræver at rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, tager hensyn til drikkevandet og benytter sig af sanktionsmuligheder over for erhverv i særligt sårbare drikkevandsområder

Miljø og Teknik i Aarhus Kommune har givet en miljøgodkendelse til genbrugsvirksomheden HCS A/S til at opføre et nyt anlæg. Steen B. Andersen og Ango Winther frygter, at det farlige genbrugsaffald kan skade drikkevandet, da virksomheden ligger i et særlig sårbart drikkevandsområde.

De to socialdemokrater kræver handling fra Teknik og Miljørådmandens side. De foreslår at rådmanden f.eks. benytter sig af muligheden for at igangsætte en Vurdering af Virkninger på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse eller en vurdering af sagen fra miljøklagenævnet.

”Vi bliver nødt til at sikre en effektiv beskyttelse af grundvandet for de kommende generations skyld. Derfor, vi vil sikre os, at en simpel udvidelse af en produktionsvirksomhed ikke går hen og får fatale konsekvenser for kommunens drikkevand,” siger Steen B. Andersen.

De to socialdemokraterne undrer sig meget over rådmandens ageren i sagen. Bünyamin Simsek udtaler til Århus Stiftstidende den 15. marts: ”Vi er ikke et gummistempel og der er naturligvis foretaget en reel sagsbehandling, men vurderingen er, at man ikke kan nægte en godkendelse.”

Steen B. Andersen undrer sig meget over denne udtalelse:

”Vi har lige konsekvensrettet en anden indstilling om beskyttelse af drikkevand i særligt sårbare drikkevandsområder. Den rettelse handler om at ikke kun landbrug, men også erhverv kan pålægges særlige restriktioner for at hindre en forurening af grundvandet. Erhverv er altså også underlagt særlige regler, når man skal agere i et område med særligt sårbare drikkevand. Så hvorfor ikke pålægge HCS A/S dette beskyttelseskrav?”

Ango Winther, der også er bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand, udtaler:

”Vi har netop indviet et hypermoderne vandindvindingsanlæg til adskillige millioner. Den investering og drikkevandet til 60.000 aarhusianerere er i fare, hvis ikke vi sikrer os mod forurening. Det er også i strid med et byrådsflertals ønske om en beskyttende indsat på grundvandsområdet. En indsats der er investeret millioner i og som der i fremtiden skal investeres mange flere millioner i.”

Yderligere information:

Ango Winther: 27 11 08 09