Aarhus Lufthavn
v/formand Ango Winther

Endnu engang har man fornøjelsen til morgenbordet her en dejlig søndag, at læse
et indlæg, om Aarhus Lufthavn, denne gang af Bjørn Wenzel Christensen. Vi får i
læserbrevet en udmærket redegørelse for lufthavnens historie. Samtidig en
bemærkning om, at jeg som lufthavnens formand arbejder med “næb og
klør” for at forbedre adgangsforholdene til lufthavnen. Ja det gør jeg,
det er det jeg er valgt til som lufthavnens formand. Og BWC jeg er ikke alene.
Vi er i dag en udvidet bestyrelse med kompetente folk også fra erhvervslivet
(læs 3), der kæmper for at modbevise den historie, enkelte stadig fører til
torvs, at Aarhus Lufthavn ikke har sin berettigelse. Vi kan i den forbindelse
med tilfredshed konstatere, at vi har vendt udviklingen, og at regnskabsåret
2010 beviser, at der er grund til optimisme. Regnskabet for 2011 peger i samme
retning.

Hvad skyldes denne kendsgerning.? Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at årsagen er
de forbedrede adgangsforhold til lufthavnen, idet vi med anlæggelsen af Ny
Lufthavnsvej fra Kolind krydset frem til lufthavnen, og med etablering af
motorvejen fra E45, frem til Løgten har afkortet adgangsvejen fra Aarhus til
lufthavnen. Det har mange fundet ud af, ikke mindst flypassagerer, men også
luftfartsselskaber. Fra den 27 marts. tager vi således fat på en fartplan der
tilbyder det største antal rejser ud af Aarhus lufthavn nogensinde. Det er
gevinsten ved, at også luftfartsselskaber og rejsearrangører har fundet ud af,
at med de meget forbedre adgangsforhold, så er Aarhus lufthavn et godt valg med
dens placering som “Lufthavnen i midten.”

Vi står overfor et valg, skal vi blive ved med at bruge kræfter på diskussionen
om hvor lufthavnen burde ligge, eller skal vi bruge kræfter på at forbedre
adgangsforholdene yderligere, i form af en opgradering af vejen fra Løgten til
Grenå fra motortrafikvej til motorvej. For mig, bestyrelsen, og den daglige
ledelse er der ingen tvivl om svaret på dette spørgsmål. Hvor i verden findes
der i øvrigt en lufthavn med en køreafstand fra storbyens centrum, frem til
lufthavnen på 30 min? – en kendsgerning der er gældende i dag, og som
forhåbentligt forbedres yderligere som konsekvens af vores indsats.

Vi glæder os over, at vi har en fremgang der matcher de øvrige danske
lufthavne, og at vi har vendt udviklingen. Vi vil gøre hvad vi kan for at
fortsætte denne positive udvikling, selv med urimelige konkurrencevilkår fra
bl.a. Aalborg Lufthavn, der med sin placering på et militært anlæg, opnår en
årlig økonomisk gevinst/besparelse på mellem 16-20 mil. kr., hvilket bl.a.
betyder at de kan tilbyde gratis (skatteborger finansieret) parkering.

Din sidste bemærkning om, at med etablering af en Kattegatbro om 6 – 7 år, vil
en motorvej frem til Ny Lufthavnsvej være en ny Aarhus historie, er jeg heller
ikke enig i. Jeg går ud fra, at Kattegatbroen ikke bliver ensrettet, men at
borgere fra Sjælland dermed også vil få en lettere adgang til Aarhus Lufthavn,
således at den kendsgerning at mange sjællændere allerede i dag benytter Aarhus
Lufthavn vil blive yderligere forstærket.