Aarhus, den 29. marts 2011

Leder
v/fomand Ango Winther

I maj sidste år blev der valgt en hel ny bestyrelse for Aarhus Lufthavn. Et år er snart gået, og det må være tiden at gøre status, og ikke mindst kikke fremad.

Med år bagud hvor tiden gik med en diskussion om hvorvidt Aarhus Lufthavn burde flyttes eller ej, var det for mig en god oplevelse, som nyvalgt formand, at alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer var med på, at nu skulle tiden bruges konstruktivt på at udvikle Aarhus Lufthavn og alle forsøg på at fortsætte en dræbende diskussion om en afvikling skulle stoppe. Enkelte personer ser det åbenbart som sin livsopgave at holde liv i den offentlige debat, men vi vil meget hellere bruge tiden konstruktivt på udvikling og ikke afvikling.

Vi går en lys fremtid i møde. Hvordan tør du sige det? – jo jeg mener at jeg har noget at have min optimisme i.

Især det faktum, at vi har en gruppe meget engagerede medarbejdere, som brænder for deres arbejde, det var min oplevelse såvel på lederseminaret i Grenå, og da jeg hev en dag ud af kalenderen for at komme bagom lufthavnen og møde vore medarbejdere. Det er altafgørende at vi har medarbejdere der brænder for Aarhus Lufthavn, de vil det, det smitter af i arbejdsklimaet, og kan afgjort mærkes af vore kunder.

Bedre infrastruktur, men en åbning af Ny Lufthavnsvej, og en undersøgelse der forhåbentlig munder ud i en opklassificering af motortrafikvejen fra Løgten til Kolind krydset, betyder at vort nye slogan. ”Lufthavnen i midten” giver endnu mere mening.

Vi oplever nye tiltag. Øgede afgange mellem Aarhus Lufthavn og København, og en ny rute mellem Aarhus Lufthavn og Helsinki, med direkte forbindelse til Østen. Men det stopper ikke med det, også en ny rute mellem Aarhus Lufthavn og Polen har set dagen lys.

En udvidet bestyrelse med personer fra erhvervslivet er kommet til. Stort tillykke til Kim Boyter, og Jan Nordstrøm med deres valg til bestyrelsen. Vi har nu en bestyrelse godt forankret i ejerkredsen, nøgle personer fra erhvervslivet, og engagerede medarbejderrepræsentanter.

Om kort tid drager bestyrelsen på strategikonference, og jeg er sikker på, at vi med afsæt i det grundlag vi har, ja så bliver vores nye strategi, at vi; 

Tør flyve højere.