Offentligt møde om den nye lokale trafikplanlægning trak

fulde huse

 

Tirsdag aften mødte borgere fra Kjærslund, Søndervang, Rosenvang og det indre Viby en veloplagt Ango Winther, byrådsmedlem og trafikplanlægger.

Mødet var yderst velbesøgt, med over 5o borgere, flere gik forgæves.

Ango Winther udtaler:

“Det glæder mig at der blev udtrykt interesse og stor bevågenhed om hvordan den lokale trafik ændres. Der er betænkelighed ved forslaget om at trafikken skal føres gennem Søndervangen til Gunnar Clausens vej. Det er yderst vigtigt at også de lokale borgere bliver hørt i en så vigtig ændring af de århusianske forhold”

Ango Winther kommer derfor med en kraftig appel og opfordring til at borgerne kommer med ændringer og kommentarer til Midttrafik, senest 25. april.

“Ikke mindst i lyset af, at der arbejdes med en helhedsplan for Rosenhøj, Kærslund. Søndervangen området, her skal den kollektive trafik indtænkes konstruktivt” udtaler Ango Winther

Ilse Klinke, formand for socialdemokraterne i Viby udtaler;

“Det er skønt at være en del af et aktiv medborgerskab, det viser at interessen for politik er levende og giver mening. For mig vidner det om at vi står for en holdningsændring i befolkningen, hvor man igen er interesseret i hvad der rør sig.

Det styrker min tror på at der kommer et regeringsskifte inden længe”

Yderligere kommentarer ved

Byrådsmedlem Ango Winther

27110809