Ango Winther, byrådsmedlem (S).

 

Et standardsvar og løsning på al verdens økonomiske udfordringer, er udlicitering, i hvert fald, hvis man er konservativ. Det fremgik tydeligt på TV 2 Østjylland tirsdag, hvor de konservatives gruppeformand i Århus Marc Perera Christensen i bebrejdende tone efterlyste mere udlicitering i Århus Kommune i sine bestræbelser på at finde 168 mio. over de næste fire år.

Øgede krav til udlicitering er også bebudet fra Minister Lene Jespersen, som ønsker en stigning i den procentuelle andel af konkurrenceudsættelse i kommunerne fra nuværende 26,5 % til 30 %.

 

Min pointe er, at udlicitering ikke kan stå alene og ikke er løsningen som alle økonomiske udfordringer. Det er vores fornemmeste ledelsesopgave i Byrådet og hos lederne i Århus Kommune at have kontant fokus og bevågenhed på en effektiv og konkurrencedygtig organisation. Det gælder ikke kun i krisetider, men også i højkonjunktur.

Det er sundt med konkurrence og at vi bliver pustet i nakken, at andre også kan løse vores kerneopgaver. Det gør, at vi anstrenger os endnu mere og bliver mere bevidste om vores kerneopgave overfor borgerne.

 

Min holdning er, at vi skal skabe de nødvendige forandringer selv i Århus Kommune som gør, at vi kan være konkurrencedygtige. Jeg synes det er ærgerligt, hver gang en offentlig arbejdsplads må give bolden over til et privat firma.

Vi har mange dygtige medarbejdere og ledere, som kan skabe de nødvendige forandringer og løse opgaverne til en konkurrencedygtig pris og kvalitet, men det kræver samme fokus og ikke mindst viljen til forandringer hos begge parter. Samtidig skal vi også skabe de optimale vilkår og rammer for ledere og medarbejdere, så det kan lade sig gøre. Det er her, at en del af løsningen, er øget fokus på afbureaukratisering. Der vil være en del at hente gennem øget fokus på afbureaukratisering, og der er en masse at gå i gang med.

 

At afbureaukratisering kan være en decideret erstatning for udlicitering, vil jeg stille spørgsmålstegn ved. Vi er samtidig nødt til at være realistiske, vi kan ikke som en offentlig organisation sætte os det mål, at vi kan afskaffe alt bureaukrati. Som offentlig virksomhed vil vi altid være lidt mere tunge og bureaukratiske end en privat virksomhed, dette er netop medvirkende til at sikre retssikkerheden og trygheden hos borgeren – denne tryghed må vi ikke sætte over styr.

 

Vi skal tænke os godt om i vores bestræbelser på at nå politiske målsætninger omkring udlicitering og udpegning af nye områder. Her tænker jeg konkret på de berørte medarbejdere, ofte lange beslutningsprocesser og hvad det betyder for arbejdsmiljøet i perioden.

 

Ligesom der er gode eksempler på udlicitering af offentlige opgaver, er der samtidig rigtig mange dårlige eksempler. Forringede arbejdsforhold, dårligere løn og aftalegrundlag for medarbejderne med årene, og ikke mindst serviceforringelser for borgerne.

Vi har gennem mange år oparbejdet en attraktiv og sund arbejdsplads i Århus Kommune med gode arbejdsforhold og et værdigrundlag, som bygger på troværdighed, respekt og engagement, så der er meget at kæmpe for. Lad os holde hinanden fast i det, mens vi skaber de nødvendige forandringer for at fastholde kommunale arbejdspladser i Århus Kommune.