Pressemeddelelse:

 

 

Viby, den 22. august 2009

 

Socialministeren vil styrke indsatsen for udsatte børn og unge.

 

Det lyder for mig rigtig godt, håber så inderligt det så også bliver resultatet. Baggrunden for min skepsis er, at ved den seneste ændring var det en øget fokus på forældrenes rolle der blev resultatet.

Det er således at alle tvangssager efter afgørelse i ”Børn- og Ungeudvalget” først ankes til det den Sociale nævn, herefter ankes til Byretten, for endelig at slutte som en ankesag i Landsretten. Vel har sagen ikke opsættende virkning, men i det år sagerne løber kan det ikke undgås at børnene påvirkes, og her kunne man ønske sig en hurtigere afgørelse, og gerne fjernelse af mindst en af ankeinstanserne, som i dag kun gavner advokaternes honorarkonto. Her kunne det også ønskes at der kikkes på advokaternes honorarer, evt. fast takst.

 

En hurtigere indsats overfor udsatte børn imødeser jeg med glæde, ligesom en mere effektiv underretningspligt vil glæde mig.

 

Jeg vil tillade mig at stille følgende forslag:

Afhold en konference med politiske nøglepersoner eventuelt fra landes 6 største byer, til gensidig erfaringsudveksling og drøftelse af tiltag, jeg stiller mig gerne til rådighed.

 

Gør noget for de udsatte børn og unge, inden de ender som indsatte!

 

 

Med venlig hilsen

 

Ango Winther

Formand for Socialudvalget,

Og Børn og Ungeudvalget(Tvangsudvalget).