Forenkling af ældreområdet – kræver samtidig fokus på kulturen.

Ango Winther (S).

Byrådsmedlem

 

Der er næsten ingen grænser for imødekommenhed fra Regeringens side og ikke mindst minister Lene Jespersen om at afbureaukratisere den offentlige sektor. Ministeren efterlyser initiativer fra kommunernes side til en forenkling af reglerne.

Det bliver spændende om der også bliver sat handling bag ordene, det har knebet indtil nu. For der er nok at tage fat på. Jeg tænker helt konkret på ældreområdet, der i den grad er tynget af kontrol og krav til dokumentation.

Bare på et plejecenter i Århus, får man besøg af ikke mindre end tre tilsynsbesøg på et år – to internt(1 anmeldt og 1 uanmeldt) og 1 eksternt fra Embedslægeinstitutionen.

 

Skal kontrol afløses af mere tillid og ansvar til den enkelte institutionsleder og medarbejder, og det mener jeg er vejen frem, kræver det også en indsats for at få ændret kulturen. Når et område igennem de sidste ti år har været præget af kontrol og en udpræget nulfejlskultur, er det samtidig vigtigt at ledere og medarbejdere får frie hænder og ressourcer til at arbejde med at ændre kultur og holdninger. Man siger at struktur forgår, men kultur består, så hvis der ikke arbejdes med kulturen samtidigt, er der stor risiko for at resultaterne kommer til at vente på sig.