Fra forslag til virkelighed.

Byrådet har dd. vedtaget opstilling af  figur af  tidligere Borgmester Bernhardt Jensen.

Det glæder mig naturligvis meget, at et forslag stillet i 1999 nu er vedtaget, ting ta´r tid.

 

Den 23. maj 1999

Borgmester

Flemming Knudsen

Rådhuset,

8000 Århus C.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe anmoder undertegnede om, at følgende forslag til byrådsbeslutning kommer på Byrådets dagsorden ved først givne lejlighed:

Byrådet anmoder Magistratens 2. afdeling om at udarbejde et forslag til, hvorledes den tidligere borgmester i Århus, Bernhardt Jensen (1958 -1971) – også kaldet “den cyklende borgmester” – på en værdig måde sikres en plads i den århusianske byplanhistorie.

Bernhardt Jensen var med sin indsats manden, der sikrede, at vi i dag har en midtby med bl.a. Pustervig og den øvrige del af “det gamle Århus”. Planer om et vejgennembrud i Busgadens forlængelse frem til Nørreport var tidligere borgmester Bernhardt Jensen indædt imod, og hans vedholdende indsats har vi glæde af i dag.

Vi foreslår, at der fremstilles en statue af Bernhardt Jensen på cykel, og at Magistratens

2. afdeling fremsender en indstilling til Byrådet med et forslag om et velegnet areal, hvor statuen kan indgå i et samspil med omgivelserne og være et varigt minde om Bernhardt Jensen og hans arbejde for at bevare midtbyen med dens historie.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Medlem af Teknisk Udvalg

Ango Winther