Hvis man alene læser Jens Winther´s (V) indlæg her i avisen, om de meget kedelige oplevelser vi det seneste år har oplevet i børnesager i Århus, så må jeg advare, for så får man en direkte forkert viden om emnet.

bc3b8rnene

JW skriver, bl.a. ”Så fik S og SF deres offer” og fik Leif Gjørtz Christensen fyret. Intet er mere forkert, vi har intet med fyringen af LGC at gøre, det er ene og alene Rådmand Gert Bjerregård der har truffet den beslutning, som senere er vedtaget af en enig magistrat. Byrådet har ikke været inde i billedet i den del af sagen, og dermed er udtalelsen om at vi har fået sin vilje særdeles malplaceret.

Som medlem af Tvangsfjernelsesudvalget, og Socialudvalget, har jeg har fulgt de enkelte sager, og været bekymret over, at sådanne sager kunne opstå i et ellers rigt samfund som vores.

Det der har bekymret meget er, at når de enkelte sager er dukket op i pressen, har Socialforvaltningen med Rådmanden i spidsen været hurtigt fremme og meddele, ”der er ikke begået fejl og omsorgssvigt.”

Det gav anledning til, at de rapporter der frikendte forvaltningen blev efterprøvet af andre.

Tre rapporter blev afleveret lige inden jul, og her kan man roligt sige, at resultaterne var af en helt anden foruroligende karakter. ”Fejl og manglende omsorg” – blev synliggjort.

1. december 2007 opsagde jurist Bente Adolphsen sit job. Det foruroligede mig, idet mit kendskab til Bente var, at hun var en særdeles kompetent person udi serviceloven.

Det gav anledning til endnu en rapport.
Efter at have læst denne flere gange, står jeg tilbage med en, dyb undren. Hvordan kan man ændre indstillingen fra medarbejdere, med et forslag om initiativer i konkrete sager, til indstillinger som ifølge jurist BA ville være direkte imod loven?

De første tre rapporter er af Århus Byråd sendt til en uvildig vurdering i KL. Og jeg har noteret mig, at det er meget magtpåliggende for Rådmand Gert Bjerregård, at også den 4 rapport bliver udsat for en uvildig vurdering af KL. Det kan da undre lidt, at man fyrer chefen, og efterfølgende beder om en vurdering om hvem der har det ”ledelsesmæssige” ansvar i at sager er blevet ændret. Hvad vil Rådmand Gert Bjerregård gøre, hvis KL frikender LGC men peger på andre?

Så kære Jens Winther, vi tramper ikke rundt i socialsager; vi sætter fokus på at få de enkelte sager behandlet værdigt og efter loven. Og det fokus tror jeg har sat sin virkning, idet antallet af sager til behandling er fordoblet i 2008, nemlig fra 32 sager i 2007 til 62 i 2008. Hvis vi ikke havde sat fokus på området, kunne et godt spørgsmål være: ”Hvad var der så sket med de involverede børn”.

JW peger også på, at byrådet har en politik at færrest muligt skal anbringes. Sagen er den, at der i 2003 blev udsendt et cirkulære fra Socialministeriet, at der skulle arbejdes i retning mod færre anbringelser og større brug af familienetværk. Min holdning til om der skal ske ”færre anbringelser” er, at det er et forkert mål, lige så forkert som et der hed ”flest mulige anbringelser”.  Anbringelser kan i den sidste ende være den rigtige løsning, og om det er flere eller færre, ja det kan der ikke sættes måltal for.

Og Jens Winther, det er ud fra dette, at Århus Byråd har vedtaget, at det ikke længere er et mål i sig selv, at anbringe færrest muligt.

Vi bliver i flere af dine læserbreve blevet gjort opmærksom på, at du genopstiller til Århus Byråd.

Lad mig sige Jens Winther(min søn), kom ind i kampen – følg med i hvad det er der politisk sker i Århus Byråd og hvad beslutninger der bliver taget, og hold så op med at referere til den gang ”da der var politikere til” (må forstås som da du var med), ellers kan jeg kun genbruge en sætning som ofte blev brugt ved nytårsskiftet: ”gå aldrig tilbage til en fuser”.

v/Ango Winther(A), Medlem af Socialudvalget og
Formand for tvangsfjernelsesudvalget.