Viby, den 14. januar 2009
Til Bentha Steffensen

Tak for din mail, som jeg har læst med interesse.
Nu er det jo ikke første gang, du spreder din generelle holdning til politikere ud over os alle, og det er naturligvis din/jeres ret.

Jeg har også tidligere tilbudt, at vi i stedet for at kommunikere gennem pressen, aftale et møde over en kop kaffe og fik snakket tingene igennem – det tror jeg er mere konstruktivt.


Jeg håber vi er enige om, at det gælder børnenes tarv, og at børn der ikke har fået den nødvendige omsorg, ja over for dem har vi et stort problem. Jeg mener ikke det er godt, at vi gennem nu efterhånden flere rapporter kan se, at der har sket fejl i forhold til serviceloven – jeg mener det er vigtigt at de rapporter skal ha den virkning at vi står bedre rustet til fremtiden, for at sikre at gentagelser ikke sker.

Du skriver at vi politikere ikke focuserer på det vigtigste – børnenes forhold.

Det er jeg ikke enig i. Du vil sikkert vide, at jeg som formand for Tvangsudvalget gennem mit arbejde flere gange har efterlyst en konference med medarbejdere fra centrene, for dels at forstå jeres arbejdsområde bedre, men også for at få en gensidig dialog, til bedste for området.

Jeg tror også du er bekendt med, at den første af sådanne konferencer fandt sted ultimo 2008, med den centrale forvaltning og de 4 områdechefer.

Personligt var jeg meget tilfreds med, at det endelig lykkedes, og at vi havde en god udbytterig dag, med en vinkel på komplicerede sager, og eksempler på sager, hvor vi hver især skulle byde ind med forslag til tiltag.

Viden forpligter – derfor min tilfredshed med konferencen, og også, at jeg har forståelsen, at centerlederne gerne deltager i ligedanne konferencer efter behov – så jo vi har et fixpunkt der hedder børn.

Skulle du/I på et tidspunkt ændre mening, og finder, at det måske alligevel kunne være konstruktivt med en anden debat end gennem pressen, står jeg til enhver tid til rådighed for jer.

Med venlig hilsen

Ango Winther
Medlem af Århus Byråd for Socialdemokraterne
Køreplanlægger
_____________________________________________
Næstf. Teknisk Udvalg
Medl. af Socialudvalget
Formand for Tvangsfjernelsesudvalget
Næstformand i Beredskabskommissionen
Næstformand i Taxinævnet
Medlem af Region Midtjyllands Trafiksikkerhedsudvalg