Jeg kan forstå, at Willy Bregnhøj, Gyvelvej 5, Skæring Strand, Egå, ikke var tilfreds med det svar jeg gav ham på det offentlige møde i Rådhushallen den 25. november, da området var til debat.

Jeg kan godt forstå, af WB ikke var tilfreds, når jeg læser hans indlæg i JP-Århus forleden, hvor han gør sig til talsmand for, at hele området skal omdannes til helårsbeboelse.
I WB´s indlæg er der en del modsætninger. Dels taler WB for, at Århus skal være et attraktivt område, således at udviklingen af Århus kan fortsætte. Jeg vil gerne spørge WB om han mener, at en nedlæggelse af Skæring Strand som sommerhusområde, og omdanne dette til helårsbeboelse, vil gøre Århus mere attraktiv?

Jeg mener absolut, at det der gør Århus interessant, og baggrunden for at der er en nettotilvækst til Århus gennem de senere år på ca. 1500 pr. år er, at Århus er interessant, med grønne områder, store skovområder, som i disse år øges markant(Århus omgivet af skov er en plan Århus Byrådet har vedtaget), og ikke mindst vore sommerhusområder, strandområder i nær afstand til Århus er en kvalitet, der for mig at se gør Århus særdeles interessant.

Skæring Strand har gennem mange år været genstand for mange debatter – skulle det omdannes til helårsområde eller ej. Vel vidende at en del mennesker boede der ulovligt, vedtog Folketinget en ”afviklingslov” af disse ulovlige forhold. En lov der igennem 10 år skulle give de ulovlige beboere mulighed for at afvikle de ulovlige forhold, og bosætte sig i en lovlig helårsboliger. Med baggrund heri har Århus Kommune hvert år indsendt en status over afviklingen af antal af ulovligt beboede sommerhuse.

De 10 år, som beboerne fik til afvikling af de ulovlige forhold udløber i år.

Jeg kan forstå, at WB mener byrådet skal anmode Miljøministeriet om, at finde en fornuftig løsning for de der bor ulovligt efter 1. april. Fra 1. april til 1. oktober er det i øvrigt fuldt ud lovligt at bo der. Så jeg går ud fra at WB mener 1. oktober.

Nu har de ulovlige beboere haft 10 år til en afvikling af de ulovlige forhold, og dermed haft tid nok til dette, vil det så være rimeligt, at belønne dem, modsat de mange der har rettet sig efter loven. Det mener jeg ikke.

Jeg er ikke pt. bekendt med hvad initiativ Miljøministeriet vil komme med, men en ting er sikkert, at jeg også fremad rettet, vil arbejde for, at Århus er et område med grønne kvaliteter, herunder sommerhusområder og strandområdet tæt på. Det ændrer det faktum, at flere har investeret penge i ombygning af dyre ”sommerhus” i Skæring ikke ved, de har også kendt ”afviklingsloven” siden 1999.

v/Ango Winhter (A)

Næstformand for Teknisk Udvalg.