Status i varmesagen!
v/Ango Winther A
Næstformand i Teknisk Udvalg
12.02.2008

I tirsdagens avis har Eigil Rahbæk, det han kalder en status i “varmesagen.”

Tillad mig lige at rette nogle enkelte fakta i forhold til såvel Eigil Rahbæks udlægning, og ligeledes tidligere indlæg ved Bünyamin Simsek.
Begge begår den fejl, at de ikke indleder historien korrekt.
Fakta er nemlig, at en enig magistrat (også venstres to medlemmer, Louise Gade og Gert Bjerregaard) vedtog, på sit møde den 25. september 2006, den oprindelige indstilling fra Rådmand Peter Thyssen, helt uden bemærkninger. Den indstilling indeholdt forslag om at nedsætte  kwh prisen på fjernevarmen, og bruge 100 mio til energibesparende tiltag i fjernvarmenettet.
Den 23. oktober behandles sagen i Teknisk Udvalg, og et enigt udvalg, men undtagelse af Eigil Rahbæk, tilslutter sig magistratens holdning. Heriblandt Niels Brøchner (C). Bemærkes skal det, at Eigil Rahbæk ikke stemte nej, men blot tager forbehold!
Sagen er den, at Århus Kommune desværre ikke har fulgt Varmeforsyningsloven fra 1981.
Det har diverse rådmænd fra forskellige partiet et ansvar for, herunder bl.a. også rådmænd fra Venstre og Konservative.
Vi har taget konsekvensen heraf, og forslået, og også fået vedtaget, at der nedsættes et udvalg af embedsmænd fra Borgmesterens afdeling og Teknik og Miljø, for at vi kan være helt sikre på, at fremtidigt regnskab og budget fra forvaltningen er korrekt.
Århus Kommune har indgået en aftale med Energitilsynet, at det overskud der var pr. 31. december 2007 afvikles ved nedsættelse af fjernvarmetaksten over de næste 4 år.

Embedsmændene har fået til opgave, at forhandle muligheden for at afkorte perioden på de 4 år. Det kunne være:
 
– at de 4 år nedsættes til eksempelvis 2 år.
– at vi udbetaler overskudet kontant.
– at vi udbetaler overskudet kontant til såvel nuværende som tidligere aftagere af fjernvarme fra Århus Kommune. 

Personligt glæder jeg mig meget til en afklaring, og det gerne hurtigt, således at vi kan få sat en anden dagsorden for Århus