v/Byrådsmedlem Ango Winther,

Formand for Tvangsfjernelsesudvalget.

I Århus Stiftstidenden, mandag den 11. februar er jeg blevet en del af Rådmand Gert Bjerregårds indlæg om anbringelser af børn og unge.

Gert omtaler, at jeg ved flere lejligheder, senest ved budgetforhandlingerne for indeværende år, har agiteret for, at beløbet til anbringelser ikke burde være et fast årligt beløb(styrbart område) men det burde sikres, at der er de nødvendige midler til rådighed for den helt rigtige behandling.

Som formand for tvangsfjernelsesudvalget, og mine erfaringer herfra siger mig, at det er ulogisk at et forskelligt antal anbragte børn og unge altid vil kunne klares for det samme beløb pr. år. Hvis antallet af unge stiger, må det i min lommefilosofi betyde færre midler til rådighed for den enkelte.

Gert antyder at mit forslag stødte på grund udenfor borgmesterkontoret, og dermed nok ikke har nogen gang på jord.

Tillad mig at gøre opmærksom på, at ved den seneste debat om emnet ultimo 2007 i byrådet, bedyrede Gert, at alle fik den behandling de skulle have, også indenfor de økonomiske rammer der er til rådighed. Omvendt kom Gert også med en melding om, at hvis mit forslag gik igennem ville det blige dyrt!

Rådmand Gert Bjerregård – begge dele kan i min bevisthed ikke være rigtigt!

Det er korrekt, at i budgetforhanlingerne stod jeg ret alene med mit forslag, end ikke den rådmand der har ansvaret for de anbragte bakkede op om forslaget – nå men sådan er der jo så meget.

Mit ærrinde er at sikre, at der bliver taget vare på alle der bør anbringes bliver det, og at der er midler til rådighed for den bedste løsning – således at den sociale arv kan brydes.