Hvor er de værste trafikale flaskehalse i Århus?

Indfaldsvejene er de største flaskehalse. Men med busbaner på Grenåvej og Viborgvej er de klart bedre – den kollektive trafik afvikles bedre og hurtigere end tidligere og gør den dermed mere attraktiv.

Busbaner giver også mere plads til den individuelle trafik – som også er et plus.

Men Silkeborgvej – Randersvej – Skanderborgvej – Jyllands Alle og Oddervej er veje hvor trafikken er heftig i myldretiden.

Genvejen er bygget for lille – den sander til hver eneste morgen – den bør på sigt gøres 4 sporet.

Hvilket nyt vejprojekt haster mest?

Der er 5 vejprojekter som jeg vurderer til at være hasteopgaver.

1. Bering – Beder vejen – den sydlige ringvej er desværre en vejopgave som Amtet ikke når, jeg håber der er penge på kistebunden i amtet som kan være med til at få den vej bygget.

2. En forbedring og omlægning af Sletvej er blevet mere påkrævet efter Genvejens åbning.

3. En færdiggørelse af vejen i Banegraven til aflastning af Frederiks Alle og Vester Alle.

4. Forbedring af Viborgvej ved Sabro.

5. Tilslutning af Ravnsbjergvej til Motorvejen.

Trafikken vokser hurtigt på indfaldsvejene, mens Midtbyen holder status quo.

Bør man flytte penge fra Trafikplan for Århus Midtby til 700 mio. kr. ud til indfaldsvejene?

Trafikhandlingsplanen for midtbyen er en plan over mange år – så når beløbet er stort er det et udtryk for mange års arbejde med trafikken i midtbyen. Den plan mener jeg ikke der kan ændres væsentligt på, alene en diskussion om enkelte projekter kan skydes lidt ud i tid, for at give midler til nødvendige forbedringer ved indfaldsvejene.

Bør Århus Kommune sætte procentvis flere penge af til vejnettet?

Det er ikke det rigtige tidspunkt at stille et sådan spørgmål, hvor midler er skåret væk fra mange af de bløde områder – børn og ældre, men det er mit håb, at vi kan få en bedre økonomi der kan for det første give bedre forhold for børn og ældre og herefter flere midler til vejnettet.

Er det i orden at holde i kø i myldretiderne – hvis ja hvor længe?

Ja – vi kan ikke og skal ikke asfaltere os ud af de trafikale problemer – det er legalt at opleve at det er nødvendigt at holde i kø i myldretiden.

Evt. andre kommentarer…

Jeg kunne godt tænke mig at letbanen gennemføres i Århus indenfor de næste 5 til 10 år – det vil gavne den totale fremkommelighed i Århus.

Endelig må det undersøges nærmere om ikke vejen i Banegraven (BrøchnerWinther-vejen) med fordel kan forlænges ud til motorvejen.

Derudover har jeg gennem de senere år agiteret for flexible vognbaner.

Forestil dig, at vi har 5 vejbaner på Skanderborgvej – om morgenen i myldretiden har vi 3 indad og 2 udaf, om eftermiddagen skifter vi status på den midterste således at den nu er en vejbane der giver totalt 3 baner ud ad byen – disse ordninger findes i Barcalona, Montreal og fungerer perfekt – det kan de også komme til i Århus – lad os få et forsøg! – og gerne på Skanderborgvej.