Beretning til Repræsenstantskabet i Socialdemokratiet Vestkredsen.

v/Ango Winther næstformand i udvalget for Teknik og Miljø.

 

Indkøbscentre i Viby.

 

I årets løb, har der været meget fokus på Viby området indenfor detailhandel, idet såvel Rema1000 som LIDL har og har haft kik på områder i Viby. Rema1000 gik lidt utraditionelt til værks, og gik på egen hånd i gang med at finde en mulig placering ved Fredensvang Runddel. En placering som er meget problematisk hvad trafik til og fra et evt. center angår. Ikke mindst varetilkørsel vil være problematisk. Det vil endvidere komplicere skolevejen for elever fra området frem til Rosenvangs Skolen. Rema1000 har i skrivende stund sat sagen i bero.

 

På samme vis har LIDL forhandlet med Århus Kommune med at få indpasset en dagligvarebutik ved Gl. Horsens Landevej og Chr. X. Vej. En placering med tidligere erhverv. Her er man konstruktivt gået ind i en forhandling, som er mundet ud i en tilladelse til LIDL, men betinget af, at de er med til at fremme en bedre trafikløsning. Det sker ved, at man placerer en Rundkørsel hvor de to veje mødes, og hvor der herfra også sker adgang til LIDL. Jeg havde en drøm om, at der fra samme rundkørsel kunne skaffes forbindelse frem til Engmarken, det er desværre ikke lykkedes. Det ville have været godt af hensyn til den megen tunge trafik på Enghavevej.

 

Havnen.

 

Århus Havn udvikler sig stadig, og en plan for etape 2 er nu sat i gang selvom den oprindelig først var påtænkt om nogle år. Det betyder, at udflytningen af resten af containerhavnen i nord sker i løbet af 2007 og en omdannelse af den gamle containerhavn til byformål kan påbegynde. Det har været os meget magtpåliggende, at sikre at der også her sker placering af boliger hvor boligforeninger er med. Men der hersker ingen tvivl om, at det ikke er nogen livret for de borgerlige partier, men en aftale kræver, at der i det første udbud er mindst 25 % alm. boliger. Omdannelsen er utrolig spændende – det bliver rart at se resultatet.

 

Grundslag i Århus.

 

Grundslagsmodellen i Århus har gennem længere tid stået for skud. Især da det kom frem, at de grunde Århus solgte blev videresolgt med stor fortjeneste. Resultatet af ny salgsmetode, har gjort, at vi på grundsalgskontoen har et overskud på 77 mio. ikke så galt endda. Jeg er tilfreds med, at jeg rejste debatten og forslog andre salgsmetoder. Nu mangler det blot, at vi til enhver tid har grunde til salg. Inden for dette emne skal også nævnes grundslag til alm. boliger. Der er noget der tyder på, at forvaltningen har fået gode ideer efter at de nu sælger parcelhusgrunde på en anden måde, at boligforeninger også skal betale mere. Det er nu sikret i loven, at man kan sælge grunde til alm. nyttige boliger til en pris der ligger under markedsprisen, idet man med alm. boliger sikrer et varieret boligudbud. 

 

Vejplanen.

 

Det er en historie der desværre nok aldrig slutter. Vi har i Århus med de mange nye byområder et problem med infrastrukturen. I syd mangler en ny ringvej mellem Bering ved Skanderborgvej og Beder. Der mangler en forbindelse fra Skanderborgvej til Tranbjerg, der er bedre end Sletvej, og hertil kan så nævnes bl.a.  problemer i Mårslet, Brabrand, Hovvejen, Lystrup.

Vi må på et eller andet tidspunkt få afsat penge til at få løst nogle af disse opgaver.

 

Gratisaviser og Stilladsreklamer.

 

Med op til 5-6 gratisaviser, er Århus blevet bombarderet med standere alle steder, og med meget forskellig resultat. Jeg synes Viby torv er et godt eksempel – flot er det ikke. Jeg håber, at vi kan få indarbejdet er system i bybilledet vi kan leve med, og sikre styr på gratisaviserne som er kommet for at blive, men ikke på deres præmis, men med vores ønske om hvordan byen skal se ud. I samme forbindelse kan nævnes stilladsreklamer. Her har vi kikket på hvordan København gør det, og fundet frem til, at det er rimeligt at pålægges disse reklamer en afgift. Men omvendt skal det også være en afgift der ikke ædes op i administration. Omvendt skal det også være en afgift som reklamefirmaerne kan mærke. Eksempelvis kostede de store reklamer på Danske Bank på Rådhuspladsen 75 tusind plus moms, så er en afgift på 1400 for samme periode rent til grin. For mig gør det ikke noget, at prisen sikrede at vi ikke fik så mange, og slet ikke reklame for pokerspil, spiritus mm.

 

Transportcenter ved Årslev.

 

Et Transportcenter ved Årslev er nu i støbeskeen. Gennem behandling i teknisk udvalg, og indsats fra lokale beboere er det lykkedes at få ændret væsentlige ting på projektet.

Bl.a. er bygningerne på arealet nu lagt i forhold til adgang fra den store rundkørsel ved Motorvejen, mod tidligere mod den lille ved Edwin Rahrsvej. At portåbninger er vendt mod vest – altså væk fra Brabrand/Helenelyst. At Trafikministeriet nu har sagt ja til at åbne sagen om adgang gennem den store rundkørsel.

 

Lokalplaner i Sabro.

 

Sabro er et udbygningsområde – større end nogen anden by i kommunen. To nye lokalplaner er på vej gennem systemet, og det får trafikproblemerne i Sabro til at blive endnu større. Gennem behandling i Teknisk Udvalg ser det ud til, at vi få en løsning igennem, således at en bedre trafikadgang til Viborgvej kommer til at se dagens lys samtidig med de nye boligområder.