Til:

Borgmester Nicolai Wammen

Rådhuset Århus

                                                                                    Århus, den 9. marts 2006.

 

Borgmesteren anmodes om, at følgende byrådsbeslutningsforslag optages på førstkommende byrådsmøde.

Analyse af kommunale ejendomme.

 

Byrådet anmoder magistratens 2. afdeling, Teknik og Miljø om, at igangsætte et analysearbejde af kommunale ejendomme, med henblik på at vurdere om kommunale ejendomme med fordel kunne sælges til andre formål, og den kommunale institution udflytte til anden beliggenhed.

 

Forslaget skal ses som et supplement til den gennemgang af bygnuinger m.v.m der indgår i beslutningen om udarbejdelse af et prioriteringskatalog.

 

Begrundelse:

Vi er bekendt med, at Århus Kommune mangler arealer til salg for boligprojekter. Derfor anmoder vi om, at en analyse kommer med et bud på om nuværende institutioners placering med fordel kunne sælges til by/boligformål, og den kommunale institution flytte ud. Institutioner, som da de blev placeret, blev placeret fornuftigt, men hvor byudviklingen har gjort, at de med fordel kunne vige pladsen for by/boligformål.

 

Vi vil gerne komme med et par eksempler hvad vi kunne foreslå der skulle indgå i analysen, men listen må absolut ikke regnes for endelig, mange andre arealer kunne komme ind i billedet.

 

Eksempler:

Århus Kommunes ejendom, Skovvangsvej 97

Århus Kommunes ejendom, Stillerpladsen, Studsgade 16 – 18

Århus Kommunes ejendom, Beredskabscentret, Brandskolen, Øvelsesarealet,  Kirstinesminde 14

Århus Kommunes ejendom, Skoleforvaltningen, Frederiksgade 79

Århus Kommunes ejendom, Fog K, Vestergade 55.

 

 

På vegne af

Socialdemokraterne i Århus Byråd.

 

Ango Winther