Flere store planer med stor betydning for Århus er på vej gennem Teknisk Udvalg.

Lad mig her kort give en gennemgang af sagerne. Skulle du have spørgsmål til mig i sagerne, husk så at du altid er velkommen til at kontakte mig.

De bynære havnearealer.
For at sikre, at omdannelsen af de bynære havnearealer får en god kvalitet, har Århus Byråd vedtaget at udarbejde en kvalitetshåndbog. Den ligger i øjeblikket til behandling i teknisk udvalg.

Som det ser ud, er hele udvalget og byrådet enige om, at det er vigtigt at komme godt fra start, at sikre en god kvalitet i det der sker på havnearealerne, når de nu skal ændres fra havneaktiviteter til byformål. Vi har desværre set alt for mange eksempler på i det store udland, at økonomien har fået lov til at bestemme hvad der sker. Det har betydet nogle kæmpe byggerier, så det der tidligere var kvalitet – vandet – området og udsigten er forsvundet. Det er vigtig at holde fast i, at det der giver området kvalitet, det er vandet, udsigten og aktiviteterne. Vi skal ikke i stedet have en maksimal bebygget havn uden luft og udsigt.
Det er der, som jeg fornemmer det, enighed om.
Der hvor vandene skilles er hvilke boligbyggerier der skal være på havnen. Byrådet har hidtil været enige om at sikre en alsidig boligsammensætning, så der var såvel ejerboliger som lejeboliger, herunder almennyttige boliger. Men det er som om enigheden er ved at drukne i de store havnebassiner.

Venstre har på det sidste udtalt at det med ”almene boliger er en drøm som vi må indse der ikke er råd til, når vi vil sikre maksimal økonomi ud af arealerne”.

Lad mig sige det klart, vi går mere efter en alsidig boligsammensætning, en maksimal profit ved salg at arealerne. Vi stiller som en betingelse, at mindst 20 % af boligerne på de kommende havnearealer er almennyttige lejeboliger.

Trafikplan for Århus Midtby.
På næste møde er trafikhandlingsplanen for Århus midtby på dagsordenen. Her vedtages de langsigtede løsninger for hvordan trafikken skal afvikles i midtbyen i årene fremover.

Et emne som fylder meget er: ”Skal vi indføre bompenge?”  Jeg mener nej, den beslutning er al for sen at tage op, idet Århus Byråd gennem sin politik om P-pladser tilladt 3 store P-Anlæg indenfor Allegaderingen – de skulle aldrig have været bygget – det er så noget helt andet. Tilbage i 1986 skrev jeg i partiet valgprogram at man skulle bygge P-anlæg ved Ringvejen, og herfra lade bilister køre med den kollektive trafik gratis, hvis de havde P-billet – det ville være godt. Men tiden er løbet fra den ide. Noget andet er, at et stort flertal i Århus Byråd har nedlagt al kollektiv trafik i Zone 4.

Skulle vi så beskatte de sammen borgere fra Zone 4 når de besøger Århus – nej vel! Hele by strukturen er lagt an på et vigtigt Handelscenter i midtbyen – Århus har ikke så store trafikale problemer der retfærdiggør endnu en skat til byens – og især zone 4 – borgerne. Trafikplanen er en plan der skal sikre at vi får afviklet trafikken fornuftigt – der sker bl.a. ved at give den kollektive trafik nogle gode forhold så folk vælger den frem for at køre i hver sin bil ind til Århus City.

Grønne arealer.
Der er stor fokus på byens grønne åndehuller. Desværre ikke for at de skal gøres bedre og mere attraktive, men med forslag til bebyggelse. Det er fattigt, hvis vi ikke har råd til at lade grønne områder præge vor by – det gælder også Viby. Her tænker jeg på de grønne områder langs Chr. X´s vej – som der er stor fokus på lige nu. Lad os håbe at vi i samarbejde med lokale beboere får fornuften til at sejre i disse sager.

Reklamer.
Og så er reklamer endnu engang oppe i medierne. Et eller andet sted mener jeg der er beskæmmende at det er Århus Kommune der er den store synder i reklamesagen. Se bl.a. reklamer ved alle indfaldsveje, reklamer på den fredede Ridehallen, Aros, Gågaden med store bannere og ligeledes Frederiksgade. Hvem kan forlange at private profitinteresserede skal overholde reklamereglerne, når end ikke Århus Kommunes gør det.

Lad os håbe at den revision der er lagt op til, og som Teknisk Udvalg pt. Arbejder med, kan give et regelsæt som alle kan og vil rette sig efter. Herunder også de store Stilladsreklamer, der adskiller sig med meget store billeder med seksuelle undertoner – de pynter ikke i bybilledet. Århus er pæn nok i sig selv, vi behøver ikke at gøre brug af samme tricks som Zaren i det gamle Rusland – Zarens kulisser.