Som medlem af Århus Byråd gennem 12 år har jeg medansvaret for arbejdet i følgende udvalg: 
  • Medlem af Teknisk Udvalg 1994 – d.d.    
  • Næstformand i bestyrelsen for Århus Havn 1998 – 2001
    og bestyrelsesmedlem for Århus Havn 2002 – d.d. 
  • Næstformand i Beredskabskommissionen 1994 – d.d.  
  •  

     

 Kvalitet for Århus.

Kvalitet skal være et bærende elementer i udviklingen af Århus. Udbygningsplanerne for “De bynære Havnearealer” og “Ny Lisbjerg” og lokalplaner generelt skal indeholde kapitler om kvalitet.

 

Helhed for Århus

Århus er ikke kun byen Århus – der er en verden udenfor Århus centrum.

For mig er samarbejdet

 

 

med bl.a. partiforeninger, fagforeninger, boligforeninger, beboerforeninger og fællesråd grundlaget for beslutninger.

 

Mere viden – Bedre beslutninger.

 

Diskussionen om en ny lufthavn i Østjylland skal stoppe nu.

Kræfterne skal i stedet samles om den nuværende lufthavn i Tirstrup, at få lavet bedre vejadgangsforhold og en eventuel flytning af servicebygningen til vest for lufthavnen, tættere på Århus.

Århus Havn er sikret en spændende fremtid

 

For arbejdet de kommende 4 år i Århus Byråd er mine ønsker:

Opstillet og anbefales af:

Socialdemokraterne i Viby, Højbjerg, Åbyhøj, Elsted, Lystrup, Elev, Hårup, Todbjerg, Mejlby, Kolt, Hasselager – Ormslev

 

 

som en centralt placeret containerhavn i Nordeuropa. Trafikken til og fra havnen skal løses med en tunnellægning af Marselis Boulevard.