I 2002 efterlyste Fritids- og Kulturforvaltningen Idrætsforeninger som ville være med i et Integrationsprojekt, i samarbejde med lokalområdets skoler.

Viby Idrætsforening meldte sig, og indledte et samarbejde med Vestergårdsskolen, Viby Skole, Søndervangsskolen. Lærere fra de enkelte skoler og en frivillig medarbejder i Viby Idrætsforening var grundstammen i dette arbejde.
De første 2 år fik vi et beløb på kr. 1000,00 pr. måned, for denne indsats.
Et beløb der gik til en ekstra indsats, som alt andet lige betyder mere slid på træningsudstyr, og mere kørsel til kampe og mere vask af trøjer mm.

Pr. 1. januar 2004 var der ikke længere penge til denne indsats.
Viby Idrætsforening er fortsat med samarbejde der endvidere er blevet udvidet med Holme Skole.
Et arbejde der ene og alene fra Idrætsforeningens side udføres af frivillige.
Efter min mening gør de en brav indsats.

Men vi vil gerne gøre mere.
Det kræver blot, at vi har mulighed for at få kompensation for de ekstra udgifter et projektet indebærer.
Nogle at udgifterne er nævnt tidligere, men vores erfaring er også, at dem der har størst behov for en meningsfyldt fritid, ja det er ikke her der er økonomisk overskud til betaling af kontingent.
Vi vil gerne i samarbejde med klub livet i øvrigt i Viby være med til en øget indsats. Men det er store veksler at trække på frivillige ledere og trænere.

Derfor vil der være god menig i at finde økonomi således at foreningen friholdes for de ekstraudgifter de pålægges i dag, og også gerne midler til at ansætte professionelt personale.

På vegne af Viby Idrætsforening
Ango Winther
Hovedformand.