Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe
v/Ango Winther – medl. af Teknisk Udvalg.
Høskovvej 16 – tlf. 27110809
8260 Viby.

Søndag den 17. februar 2003.

 

Pressemeddelelse.

Gennem den senere tid har vi hørt borgerlige politikere fortælle om alle de lyksaligheder der er i, at lejerne i almennyttige boliger skal have lov til at købe og dermed eje deres lejebolig.

Det var helt befriende at høre Randers´s Borgmester Michael Åstrup Jensen´s udlægning af forslaget i Østjyllands Radio, søndag den 16. februar, 2003 kl. 12.30.

“Randers har for få vellønnere som direktører mm., derfor har vi et dårligt skattegrundlag. Derfor er det godt, at almennyttige boliger sættes til salg, og kan købes af direktører med flere – så får vi i Randers et højre skattegrundlag.”

Endelig kom det frem:

Det er ikke lejerne der skal have frit valg, om man vil leje eller eje, nej det er dem der har råd, der skal have lov til atkøbe de almennyttige boliger, og skubbe de nuværende beboere ned af den sociale rangstige.

For så vil skattegrundlaget stige i Randers!

Tak Michael fordi du anskuelig gør den egentlige mening med det borgerlige forslag.

 

Med venlig hilsen
Ango Winther