Storstadion i Århus – ja tak! 

Århus Stadion – plads til 16 tusinde eller 21 tusinde?

V/Ango Winther (S)
 
 

 

På Århus Byråds dagsorden onsdag den 13. oktober var der en indstilling, om hvorvidt Århus Stadion skal renoveres og kunne give plads til 16 tusinde eller til 21 tusinde tilskuere.

Der skal ikke herske tvivl om, at min mening er, at Århus (landets næststørte by) halter gevaldigt bagefter i forhold til at kunne give publikum en oplevelse på et tidssvarende stadion. Århus mangler et tidssvarende opvisningsstadion.

Det, der skal tages stilling til, er det udelukkende 5 tusinde siddepladser fra eller til?

Nej – egentlig ikke. Private investorer har tidligere fremlagt et projekt med et nyt opvisnings- stadion i Århus sammenkoblet med kontorbygninger, lejligheder mm. Ærgerligt for dét projekt, som personerne bag havde lagt sig fast på, at det for alt i verden skulle ligge på hjørnet af Viby Ringvej og Åhavevej.

Jeg har tidligere udtalt min sympati for projektet, og kunne anbefale, at man ikke så krampagtigt holder fast i placeringen, men er mere åben i form af hvor byggeriet kunne placeres.

Flyt Jydsk Væddeløbsbane til Vilhelmsborg!
 
 

 

Jeg må nødvendigvis også komme med et forslag til en alternativ placering.

Vilhelmsborg er et flot internationalt ridesportscenter – men er desværre i en situation, hvor centerets økonomi ikke matcher de reelle omkostninger for stedet.

Hvis vi flytter Jydsk Væddeløbsbane til Vilhelmsborg, samler vi ridesporten her og vil dermed også give stedet øgede aktiviteter, som følge heraf en øget omsætning og dermed en større mulighed for at få en økonomi, der matcher de samlede omkostningerne.

Naturligvis skal der på løbsdage være adgang til kollektiv trafik til Vilhelmsborg.

Nyt Storstadion på væddeløbsbanens nuværende placering.
 
 

 

Vi hører desværre tit, at ting løber udenom Århus, og at vi som byrådsmedlemmer lader andre byer løbe med de store sportsstævner. Med en flytning af Jydsk Væddeløbsbane, er der åbnet op for muligheden for at realisere ideen med et nyt Storstadion i Århus.

Jeg har hermed lagt op til, at Århus ikke skal lade sig løbe uden, Århus kan og vil også, og er der vilje bag de private investorer i at bygge et nyt storstadion i Århus, har jeg hermed givet løsningen på at få kabalen til at gå op i en højere enhed.

Herved ville vi få et storstadion tæt på det allerede eksisterende, og mulighed for et fælles P-anlæg, for såvel den nye Idrætshal som det nuværende stadion i en renoveret udgave (men ikke nødvendigvis med plads til 21 tusinde siddepladser).

De kommunale midler
 
 

 

Hvis vi lader de private interesser komme i spil, kan vi med lethed finde steder, hvor de kommunale midler kan bruges. Derfor kan det undre, at Magistratens 4. Afdeling indstiller, at der kan bruges yderligere 23 mio. kr. for at øge antallet af siddepladser fra 16 tusinde til 21 tusinde, samtidig med, at det er dokumenteret, at der er katastrofal mangel på boldbaner i Århus.

” Vil vi bygge Stadion om til 21 tusinde siddepladser, er der ting, vi ikke kan?” sagde Rådmand Niels Erik Eskildsen i byrådsdebatten.

Lad de private investorer komme på “banen” og lad os bruge de hermed sparede kommunale midler til anlæggelsen af flere boldbaner og imødekomme de klubber, der gennem flere år har påvist et behov for yderligere halkapacitet. Til de projekter er det kommunale behov alene 1,5 mio. pr. projekt, penge som hidtil har været umulige at finde, og vil med Rådmandens ord nok ende med endnu engang at være: “ting vi ikke kan.”

Beslutningsprocessen er ofte underlig, små beløb kan være nærmest håbløse at finde, men er probjektet blot stort nok, og beløbet stort nok, er belutningen nærmest en selvfølge.

Uden gode forhold for bredden – ingen elite!

Viby, den 18. oktober 1999.