Viby

Se og læs min valgfolder her:
 
 

Beretning fra Ango Winther, medlem af Aarhus byråd
Næstformand i Teknisk udvalg. medlem af Socialudvalget

Busplan
Den kollektive trafikplan kan ikke undgå at få et lille ord med på vejen heller ikke i år. Planen, der blev gennemført i august 2011, var en plan, hvor man skulle spare 35 mio., men hvor vi også skulle forsøge at lave noget nyt. Det er klart, at med færre penge kan man ikke få et lige så godt produkt som det gamle. I 2014 er det meningen, at der skal foretages en evaluering af planen. Jeg er sikker på, at jeg allerede nu kan komme med 5-6 konkrete bud på, hvad der vil blive efterlyst. Spændende, om der til den tid vil være vilje til at løfte den kollektive trafik.

Letbanen
Første skridt på letbanen er foretaget med sammenlægningen af Odderbanen og Grenåbanen – og med nye tog. Næste skridt bliver, når man i 2016 kan føre letbanen op ad Randersvej forbi Skejby sygehus og videre til Ny Lisbjerg for herefter at dreje mod Lystrup og fortsætte til Grenå – spændende. Hvis man bevæger sig rundt i Skejby, vil man på såvel Oluf Palmes Allé som Nehrus Allé se, at man her er godt i gang med det praktiske arbejde med at lave plads til letbanens rute fra Randersvej frem til Skejby sygehus og videre ud over de to motorveje. Her er man ligeledes godt i gang med at anlægge de to boer, hvor letbanen skal køre over fra Skejby sygehus videre til Lisbjerg for herfra at dreje mod højre og køre mod Lystrup og videre ad normal linje og spor.

Åhavevej – Marselistunnellen
Indvielsen af etape 1 Marselis Boulevard er overstået for nylig, nemlig markering af, at vi er færdige med det store kryds ved Viby Ringvej og Åhavevej frem til Skanderborgvej. Finansieringen af det videre forløb frem til havnen er på plads med brug af dækningsafgiften frem til 2020. Et enigt byråd har netop fremsendt en ansøgning til Staten/Folketinget om at kunne lånefinansiere tunnelen frem til pengene er på plads i 2020.

Budget

Botilbud til voksne med handicap

Afvikling af ventelisten med botilbud til borgere med handicap

Forligspartierne lægger stor vægt på at afvikle ventelisten med botilbud til voksne med handicap.

Hjemløseplanen

Forligspartierne lægger stor vægt på at videreføre dele af Hjemløseplanen. Med den permanente bevilling til området har forligspartierne ønsket at tage hul på udfordringen omkring videreførelsen af indsatsen, der er udsat for et enormt pres, idet antallet af hjemløse er stigende.

Almennyttige boliger

Aarhus kommune har en stærk almen boligsektor, der sikrer, at der i kommunens forskellige bydele er en variation i boligtyper. De almene boliger skaber mangfoldighed i befolkningssammensætningen og er afgørende for, at det er muligt for borgere med almindelige indkomster at bosætte sig i Aarhus kommune. Forligspartierne ønsker på den baggrund at afsætte yderligere midler i 2013 til grundkapitaltilskud til byggeri af almene familieboliger, så vi kan løse opgaven med at få bygget såvel ungdomsboliger som almennyttige boliger.

Kolonihaverne

Beslutningen om at kloakere kolonihaverne er for mig en rigtig beslutning. Vi er meget glade for, at vi i budgettet fik vedtaget en model, hvor vi som kommune i første omgang klarer udgiften for herefter at forhøje lejeprisen, således at udgiften ad åre er betalt. Det betyder, at den enkelte ikke skal hoste op med et større beløb, men alene mærker en minimal forhøjelse af lejen pr. år.

Andre emner

Jeg har i min beretning alene medtaget emner, som relaterer til de to udvalg, jeg er medlem af. På generalforsamlingen står jeg gerne på mål for andre emner der ønskes debatteret.